Ryds Bilglass vokser på tungt

Ryds Bilglass ekspandere i Norge og vokser nå stort på tunge kjøretøy. Målet er å ha minst en avdeling for tunge kjøretøy i alle distriktene.

Göran Frick hos Ryds Bilglass i Norge har stor tro på deres satsing på bilglass for buss- og lastebil. Derfor går han for å nå målet om minst en avdeling for tunge kjøretøy i hver at sine distrikt.

– Vi har i dag flere avdelinger som kan ta inn tunge kjøretøy, men har satt oss et mål om minst et i vert distrikt, sier Göran Frick i det vi møtte han på hovedkontoret i Oslo forleden.

Han hadde nettopp lagt bak seg en udramatisk endring i selskapets norske ledelse og sier seg nå klar for å utvide i hele landet.

– For kort tid siden åpnet vår nordligste avdeling i Bodø og denne fører seg inn i rekke av avdelinger over hele landet, sier han og forteller om deres satsing inn mot tungbilmarkedet.

– Vi ser et økt behov for at våre avdelinger skal kunne ta i mot tungbiler, slik som ved vår avdeling i Stanseveien her i Oslo. Derfor ser vi nå flere avdelinger som kommer inn i nye og større lokaler hvor en kan få inn buss- og lastebiler, forteller han.

Med han på utviklingen av tungbildelen hos Ryds Bilglass har han Bent Nydahl som er avdelingsleder hos Ryds Bilglass på Stanseveien. Nydalen har hatt stor suksess på deres satsing på tunge kjøretøy med hele fire busser i uka i snitt.

– Vi har i snitt fire busser i uka til ruteskift, sier Nydahl. Mye av suksessen ligger i hans faglig dyktighet og erfaring innen rutebytte på tunge kjøretøy. I tillegg har han utstyr ved hans avdeling som forenkler bytte vesentlig.

– Vi har et løfteutstyr som gjør at en alene kan bytte rute, hvor en tidligere måtte være to eller flere om jobben. En sparer også ryggen for tunge løft, forteller han. Ryds Bilglass ønsker å utplasserer flere slike løftemaskiner ved andre avdelinger rundt om i Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.