– 25 prosent av produksjonen er El-busser innen få år

Solaris regner med at hele 25 prosent av deres bussproduksjon vil være fullelektriske busser innen tre- til fire år. Det sa nest leder, Dr. Dariusz Michalak hos Solaris Bus & Coach S.A. da han forleden besøkte Norge.

En elektrisk bølge går nå gjennom Europa. Flere og flere byen satser på fullelektriske busser og innen få år kan så mye som 25 prosent av nye bybusser være elektriske, mener ekspertene.

Forleden besøkte nest leder hos Solaris Bus & Coach S.A, Dr. Dariusz Michalak Norge med positive framtidsutsikter for fabrikken og deres satsing på elektriske busser. Han gikk langt i å si at hele 25 prosent av deres produksjon vil være fullelektrisk innen tre- til fire år.

dariusz– Frem til nå har elektriske busser vært på teststadiet hos selskaper. Vi har hatt bestillinger på et få antall busser for utprøving i en rekke byer i hele Europa, men nå ser vi at de store bestillingene kommer, sier Michalak og viser til et par byer som nå har vedtatt å bytte ut alle sine dieselbusser med fullelektriske busser.

– Vi snakker i første omgang om mellomstore byer med rundt 80 til 100 busser som alle blir byttet ut med fullelektriske busser, sier han og nevner også en rekke andre byer hvor politikere har vedtatt store innkjøp av elektriske byer, men hvor det er litt usikkerhet om de står hele løpet ut.

Store kostnader
Det er store kostnader knyttet til slike store utbyttinger og infrastrukturen må også på plass. Slikt tar tid.

– Vi erfarer at det tar minst t0 år fra politisk vedtak til alt er på plass. Selve infrastrukturen tar det rundt seks måneder å få på plass, men papirarbeidet er det som tar tid, i snitt halvannet år, sier han og håper dette kan forenkles i fremtiden og tenker spesielt på Oslo, der det nå planlegges å gjøre byen mer eller mindre elektrisk. Skal en bruke for lang tid på papirarbeid og politiske kamper, så kan en fort bli hengende langt etter resten av Europa.

Solaris har lang erfaring med elektriske busser. De var store på Trolley-busser for noen år siden, og har fulgt utviklingen tett med hybridteknologi og nå fullelektriske busser som har oppnådd stor suksess.

– Vi har hatt stor suksess med Trolley-busser. Men det blir ikke bygget ut infrastruktur i så stor grad lenger. Nå satses det på fremtidsrettede løsninger. Vi leverer fremdeles Trolley-busser til de byene som har denne infrastrukturen på plass, men nå også med batteridrift, slik at de kan benyttes utenom der det henger kjøreledninger. Dette er med å gjøre dem mer fleksible. En ting er muligheten for å kjøre om ved veiarbeid, men en annen ting er å kunne kjøre dem gjennom bykjernen, hvor en da slipper disse kjøreledningene i bygater. Så kobler den seg automatisk på i utkanten av sentrum og samtidig lader opp batteriene, forteller Michalak.

Det er med erfaringer fra Trolley at de nå er så store på fullelektriske busser. Også her i Norge har de fått øynene opp på hva denne polske fabrikken kan levere. I følge Sverre Skaar hos Solaris Norge AS så har de gitt tilbud på elektriske busser og det er kun et tidsspørsmål før det vil trille singel- eller leddbusser på batteri i en eller flere Skandinaviske byer med Solaris-logo på.

Utviklingen går fort
Det er kun få år siden de slapp sin første 8.9 meter fullelektriske buss og siden da har utviklingen gått fort. I dag er elektriske busser mer eller mindre serieproduksjon hos Solaris, parallelt med produksjon av diesel-, gass- og hybridbusser. Fabrikken produserer rundt 1500 busser årlig, og nær 80 prosent av disse eksporteres til kunder rundt i hele Europa. Tyskland er det største eksportlandet, mens Skandinavia kommer like bak.

Av alternativ fremdrift så kan Solaris levere alle typer elektriske løsninger, fra Diesel-Hybrid til fullelektriske busser med batteri. De har en rekke løsninger for opplading av batteriene. Alt fra pantograflading, til «overnatten-lading» og plug-in. De arbeider tett med bestiller for å levere den riktige løsningen til nettopp deres område.

– Det er så mye løsninger der ute, at en må ha god innsikt for å kunne levere riktig løsning. Derfor er vi tidlig inne og hjelper hele veien fra ide til ferdig linje. Slik vi ser fremtiden, så velger en fullelektriske bybusser med hurtigladere på utvalgte holdeplasser i bykjernen. På de bussene som kjører inn og ut av bykjernen har «overnatten-lading» som holder for 250-300 kilometer kjøring. På forstadsbusser er det hybrid som vil dominere, mens vi fremdeles vil holde på konvensjonelle dieselmotorer på ekspressbussene, forteller Michalak.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.