Ruter tester digital avlesning av mobilbillett

Ruter tester billettavlesing med QR-kode på alle busser på Nesodden fra torsdag 3. februar. Målet er å finne en løsning for effektiv billettkontroll, som gagner både kunder og sjåfører.

Billetter på mobil er den mest populære betalingsformen blant Ruters kunder, men på regionbussene må billetten fortsatt inspiseres av sjåfør ved påstigning. Det ønsker Ruter nå å gjøre noe med.

Liten endring for kundene

Med det nye systemet trenger man ikke lenger å vise billetten til sjåføren ved påstigning. Kunden viser isteden QR-koden på sin mobilbillett til en QR-leser, og kan raskt fortsette inn i bussen.

− Hensikten er å ha en mer effektiv billettkontroll, som samtidig er enkel for både kunden og sjåføren, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Knut-Martin Løken.

− Når folk blir vant til dette tror vi det blir enklere for alle. Sjåføren må ikke se nøye på hver enkelt billett, og kan isteden bruke tiden på å ta kundene godt imot og kjøringen som snart skal skje.

Endringen for kunden er liten, og flere andre kollektivselskap bruker tilsvarende eller liknende løsninger, som Kolumbus i Stavanger, Agder kollektivtrafikk og Skånetrafiken i Malmø. Påstigning vil som før skje foran hos fører, men nå skal kunden vise mobilbilletten til en billettleser, i stedet for til sjåføren. Et lydsignal og grønt lys bekrefter at billetten er gyldig.

For kunder som ikke har billetten på mobilen, er det ingen endring, ifølge Ruter.

− Passasjerer som bruker Reisekort og Impulskort kan fortsette som før, og lese av billetten på kortleser hos sjåføren som vanlig, sier Løken.

Teste og lære

Ruter håper og tror at QR-lesere vil ha en positiv effekt på passasjerflyt og billettkontroll, og ber om at kunder på Nesodden har forståelse for at dette er et nytt system som skal testes ut.

− Vi er avhengig av å spille på lag med befolkningen, og vi regner med at kundene raskt venner seg til det vi tror blir en liten endring i påstigningsmønsteret.

I noen måneder fremover handler denne testen om å lære mest mulig om hvilken effekt endringen har for inntektssikring, påstigning og punktlighet, samt kundenes og sjåførenes opplevelse av endringen.

− Nesodden er valgt basert på geografi og avgrensning. Det er kun én bussoperatør som kjører i kommunen, noe som gjør det enkelt å iverksette her. Nesodden er også et trivelig sted med hyggelige folk, hvor busselskapet Nobina har kjørt i lang tid. Bussjåførene kjenner godt til mange av passasjerene sine, og mange passasjerer kjenner hverandre. Det er et godt miljø å gjøre en test som dette i, sier Løken i Ruter.

Oppslag med informasjon om endringen er på plass om bord på de aktuelle bussene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.