Det meste på gass i Tallinn

Estlands største kollektivtrafikkselskap, Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) i hovedstaden Tallinn feirer sitt 100-årsjubileum med å anskaffe ytterligere 50 gassbusser fra Solaris. Det er snakk om 20 Urbino 12 og 30 leddbusser av typen Urbino 18.

Dette skjer ved at selskapet utløser opsjonen det ble inngått avtale om i juli i fjor hvor 100 gassbusser fra Solaris allerede er levert. Når den siste bestillingen blir levert i september i år, vil Tallinn ha totalt 350 gassdrevne busser fra Solaris. Tidligere har Solaris også levert Trollino trolleybusser til Tallinn.

Både 12-metersbussene og leddbussene blir drevet av en 320 hk motor for komprimert naturgass. Gasstankene ligger på taket og rommer 1575 liter på 12-metersbussene og 1875 liter på de 18 meter lange leddbussene.

De nye bussene innebærer en kraftig oppgradering av kollektivtransporten i Tallinn. Ved siden av en betydelig oppgradering av trikkesystemet har byen som mål å fase ut de siste dieseldrevne og hybride bussene allerede i 2025. De gassdrevne bussene er likevel «bare» en overgangsordning, ettersom det er et mål at all kollektivtransport i Tallinn skal være elektrifisert i 2035.

Gratis for innbyggerne

Siden 2013 har kollektivtrafikken i Tallinn vært gratis for hovedstadens 426.000 innbyggere. Eller, det er nok feil å si transporten er gratis, ettersom den finansieres over skatteseddelen. Ordningen kom i stand fordi veldig mange i Tallinn ikke hadde råd til å benytte kollektivtransport etter finanskrisen i 2008. Endringen i finansieringen av kollektivtransporten ble vedtatt i 2012 og trådte i kraft i 2013. Ordningen omfatter fem trikkelinjer, åtte trolleybuss-linjer og 57 bussruter. Senere er ordningen også utvidet til å omfatte noen få lokaltog. Kommer man fra andre deler av Estland eller utlandet må man betale for kollektivreiser etter ordinære takster.

Dette har åpenbart vært vellykket når det gjelder å forny kollektivtransporten i Estland. Tallinn var først, men tilsvarende ordninger er nå gjennomført i 11 av Estlands 15 fylker.

Ordningen i Tallinn har fått flere til å benytte seg av kollektivtransporten. I 2014 var det en økning på 6,5 prosent og senere har det være en årlig økning på en prosent. Miljømessig har likevel overgangen til gratis kollektivtransport ikke vært like overbevisende. En studie fra 2014 viste at økningen i antall reisende med kollektivtransport kom fra en nedgang i forflytninger til fots med hele 40 prosent, mens nedgangen i biltrafikken var bare fem prosent.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.