Krav til bedre sjåførsikkerhet ute på høring

Sikkerheten for bussjåførene har bokstavelig talt blitt dårligere med årene. Mye av grunnen er at bussene over tid har fått motoren flyttet bakover, rammen er borte og vekten på bussene har måtte ned. Nå er nye krav til sikkerhet for bussjåførene ute på høring. Målet er at EU krav ECE R-29 skal bli standard på bussene på lik linje som i lastebilene.

Bussmagasinet har i nær 8 år omtalt den dårlige sikkerheten for bussjåførene. Hvordan den har blitt svekket fra den gangen motoren ble flyttet til midten eller helt bak, og fra da rammen på bussen ble erstattet med selvbærende karosseri. Fokus på lavere vekt og et helt manglende regelverk for sjåførsikkerhet har gjort at forermiljøet har blitt glemt når det kom til styrke og sikkerhet.

Enkelte bussprodusenter har tatt dette alvorlig og kommet opp med ulike løsninger, som ofte har vært basert på lastebildirektivet ECE R-29. Dette er et krav som sier noe om styrken i fronten ved eventuelt treff av annet kjøretøy, eller at en kjører inn i noe.

Nå har Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lyttet til bransjen og lagt ut forslag til at ECE R-29 skal bli standard i busser i klasse I, II og III. Reglene ønsker Samferdselsministeren også skal gjelde i hele EU.

Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blir hardt skadet eller drept. Det kan vi ikke leve med. Derfor ønsker vi nå krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Bakgrunnen for at det nå kommer nye krav ut på høring kommer fra et sterkt press fra både sjåførorganisasjoner, selskaper og en rekke artikler her i Bussmagasinet. I november så arrangerte Yrkestrafikkforbundet en konferanse i Bodø hvor Bussmagasinet var med som samarbeidspartner. Konferansen hadde full fokus på sjåførsikkerhet og det ble vedtatt at det skulle legges press på politikere for å få innført ECE-R-29 eller bedre sikkerhet i bussene.

Samferdselsminsteren sa under konferansen i et innlegg sendt på videolink at han skulle jobbe mot nye krav. Og nå bare få måneder etter kommer kravene ut på høring. Noe bransjen, sjåførene og organisasjonene setter stor pris på.

Forslaget som nå sendes på høring, nasjonalt og i EØS-systemet, handler om å forsterke konstruksjonen i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.

Når kravene blir vedtatt, så skal disse gjelde for alle nye busser som blir registert i 2023 og senere. Det vil si at produsentene allerede i dag må få deres busser godkjent for det nye og kommende kravet.

Under konferansen i Bodø var det fem bussprodusenter tilstede og alle kan i dag levere busser som tilfredstiller de kommende kravene. Men det finnes flere produsenter som i dag ikke vil bli godkjent om kravet hadde vært gjeldene fra dags dato. Disse må nå få omkonstruert og forsterket fronten for å kunne delta i kommende anbud, eller i det hele tatt få lov til å levere busser i fra januar 2023 til norske kunder.

Ønsker kravene velkommen

«Nordlandsbuss ønsker bedre krav til sjåførsikkerhet svært velkommen, dette er en problemstilling som vi har jobbet mot våre oppdragsgivere på. Signalene vi har fått er at dette vil være krav som legges inn i kommende anbud, og som da følgelig vil legges til grunn for våre eventuelle nyervervelser deretter», sier Fredrik Moe som er driftsdirektør hos Nordlandsbuss AS.

Ruter har allerde ECE R-29 som krav

Selv om Regjeringen nå ønsker å presse frem krav om ECE R-29 som standard både her i Norge og EU, så har Ruter hatt det som krav i anbud allerede. Bussene som ble satt i drift i Oslo syd hadde dette som krav. Og det nye anbudet som nettopp ble klart i Indre Oslo vil fra april 2023 også tilfredstille kravene.

«Ruter hadde dette som krav i Oslo Sør anbud med oppstart 1.1.2021. Dette anbud kjøres hovedsakelig på el.  På det nettopp tildelte anbud på Oslo Indre by, med 100% el er også R-29 et krav som leveres på alle busser», skriver Benjamin A. Øveraas hos Ruter AS i en mail til Bussmagasinet.

«Våre to siste anbud har R-29 som et minimumskrav. Ruter var det første administrasjonsselskapet som stilte dette som krav i et anbud», legger han til.

Tide med fokus på sjåførsikkerhet

«Vi synes det er positivt at samferdselsmyndighetene tar tak i problemstillingen, og at det nå skjer noe nasjonalt i forhold til dette med å forbedre bussens kollisjon sikkerhet. Vi håper også at de nasjonale myndighetens arbeid snart vil gi resultater i forhold til en forbedret EU-standard for sjåfør sikkerhet i buss», sier Jan-Helge Sandvåg, teknisk direktør hos Tide Buss AS til Bussmagasinet.

«Vi har et fokus på økt sikkerhet mot kollisjon i alle våre innkjøpsprosesser. Dersom økt sjåfør sikkerhet er tilgjengelig som et tilvalg hos produsenten så blir det valgt på de nye busser som vi kjøper inn», legger han til.

Current UNECE R29 (R29.02) Frontal impact: 2500 x 800 mm. Device. Pendulum. Energy. GVW > 7t: 44.1kJ. GVW ≤ 7t: 29.4kJ. Impactor. Flat (800 mm width x 2500 mm height) Arm. Rigid. Overlap. 100% overlap. 29 – 44 kJ.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.