Ruter setter i gang tiltak

Tirsdag møtte Ruter eierne, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, for å redegjøre og legge frem tiltak i forbindelse med innstillingene og forsinkelsene som har oppstått i kollektivtransporten den siste tiden.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen møtte tirsdag formiddag i Oslo rådhus for å redegjøre og legge frem hvilke tiltak Ruter enten allerede har gjennomført eller planlegger å innføre på kort eller lang sikt.

–Det er vårt ansvar å sørge for at kollektivtransporten i Oslo og Akershus går når den skal, og vi ser svært alvorlig på situasjonen som er oppstått med altfor mange innstillinger og forsinkelser. Slik skal det ikke være, sier han.

Her er noen av tiltakene som ble lagt frem:

Piggdekk i utvalgte områder:
Vi har blant annet iverksatt tiltak knyttet til valg av vinterdekk. Piggfrie vinterdekk er hovedregelen, men vi er i gang med å teste piggdekk i utvalgte områder sammen med operatørene og innfører dette der det har mest positiv effekt. Vi står inne for at hovedregelen er piggfrie vinterdekk, fordi disse i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig. Dessuten går bruk av piggdekk utover luftkvaliteten på grunn av svevestøv.
Bedre vintervedlikehold av veiene:
Ruter har intensivert dialogen med veimyndighetene i Oslo og Akershus. I praksis innebærer dette at Ruter melder inn konkrete veistrekninger som har behov for brøyting, strøing eller salting. Her har Ruter fått gode tilbakemeldinger fra operatørene om at dette har god effekt på utfordrende strekninger.


Operatørene må dokumentere tiltak før innstilling:
Vi ber operatørene om å forsikre seg om at det er vurdert å iverksette tiltak, som for eksempel bruk av kjetting, før de innstiller trafikken. Det er viktig å presisere at trafikksikkerhet kommer først, og at Ruter ikke kommer til å presse operatørene til å kjøre ruter det vurderes som trafikkfarlig å kjøre.


Bedre informasjon til de reisende:
Det har vært for dårlig informasjon om innstillinger og forsinkelser. Ruter vil derfor fremskynde et prosjekt som vil gi de reisende bedre informasjon. Konkret handler dette om utskifting av eldre systemer som gir de reisende informasjon på skilt på holdeplass og om bord på busser.


Oppfølging av kontraktsbrudd:
Ruter følger opp Unibuss spesielt som følge av kontraktsbrudd. Dette handler blant annet om konkrete tiltak som for eksempel elektrisk forvarming av busser for å forbedre batteri- og ladekapasitet, endeholdeplasslading på flere ruter og tillate tilleggsbusser som ikke går på utslippsfritt drivstoff. På lengre sikt vil det også innføres flere elbusser i Indre By og Oslo Øst, og sette inn ekstra lange busser på linje 20 og/eller 21, som frigjør mellom 20 og 40 leddbusser.


–For oss er det viktig å gjøre alt vi kan for å løse utfordringene vi har hatt. Vi har startet evalueringen for å lære av situasjonen som har oppstått, slik at vi kan forbedre oss. Ifølge en analyse vi har bestilt fra meteorologisk institutt må vi forberede oss på flere slike vintre i fremtiden, sier administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.