Tasmania tester utslippsfri busstransport

De ligger langt unna oss, både geografisk og når det gjelder å ta i bruk utslippsfrie busser. Stedet er Tasmania, øya 240 km sør for det australske fastland, som med sine 64.086 kvadratkilometer og i underkant av 600.000 innbyggere utgjør Australias sørligste og minste delstat. Her ble de fire første elbussene satt inn i en toårig test fra 25. januar.

Det er det offentlige transportselskapet Metro som skal drifte de fire bussene gjennom prøveperioden i byen Launceston langt nord på øya innenfor et forskningsprogram som har fått betegnelsen Zero Emission Bus Trial. Programmet er støttet av delstatsregjeringen. Hensikten er å se hvordan batterielektriske busser egner seg i Tasmanias klima og topografi.

Det går ikke frem av meldingen hvilken produsent som har levert testkjøretøyene eller tekniske data på kjøretøyene.

Også hydrogen

Det stopper ikke her. Innenfor Zero Emission Bus Trial vil Metro senere i år sette i drift tre hydrogendrevne brenselcellebusser i hovedstaden Hobart. De skal testes i tre år.

Selv om Tasmania ligger langt bak mange steder når det gjelder overgang til grønn transport, er det ikke noe i veien med ambisjonene. Delstatsregjeringen har som mål at Tasmania skal være mest mulig utslippsfri allerede i 2030.

I meldingen fra Metro heter det at Tasmania har naturlige forutsetninger for å bli en utslippsfri delstat. Øya har gode muligheter for å bli selvhjulpen med utslippsfri energi gjennom vann-, vind- og solkraft. Delstatsregjeringen ser for seg at øya på sikt også vil kunne bli en nettoeksportør av grønt hydrogen, altså hydrogen produsert ved hjelp av fornybare kraftressurser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.