Daimler Truck ønsker å importere hydrogen til Europa

Daimler Truck og Abu Dhabi-selskapet Masdar har undertegnet en intensjonsavtale om at Masdar skal eksportere flytende grønt hydrogen til Europa. I første omgang er det snakk om å utforske mulighetene for slik eksport.

Man skal blant annet se på muligheten til å få til eksport fra 2030. Masdar har allerede investert og har forpliktelser til å investere i alt 30 milliarder US-dollar i å øke energiproduksjonen fra dagens 20 GW til 100 GW i 2030.

Daimler Trucks toppsjef Martin Daum sier i en kommentar at det er helt nødvendig å gjøre grønn energi globalt tilgjengelig for å dekarbonisere alt av nyttekjøretøy. Han er en av nyttekjøretøyindustrens toppsjefer som har engasjert seg sterkest når det gjelder grønt hydrogen som energikilde for tunge lastebiler og busser, spesielt kjøretøy som skal operere over lange avstander. Daimler Truck har en strategi om dekarbonisering av landeveistransporten ved å benytte både batterielektrisk drift og hydrogendrevne brenselceller.

Intensjonsavtalen må ses på bakgrunn av at det kreves mye fornybar energi, fortrinnsvis elektrisk, for å produsere grønt hydrogen. Europa sett under ett har for lite fornybar energi for å klare dette alene. Daum har tidligere gjort seg til talsmann for at områder med mye sol skal produsere store mengder elektrisk kraft ved hjelp av solkraft og at denne energien skal brukes til å produsere grønt hydrogen som kan transporteres i flytende form til de deler av verden som selv ikke klarer å produsere nok grønt hydrogen.

Bildet: Intensjonsavtalen om eksport av grønt hydrogen til Europa undertegnes av Daimler Trucks toppsjef Martin Daum og Masdars toppsjef Mohamed Jameel Al Ramahi. Foto: Masdar

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.