Atle Rønning overtar etter Øystein Svendsen

Atle Rønning overtar som adm. direktør i Unibuss

Atle Rønning blir konstituert adm. direktør i Unibuss, og overtar etter Øystein Svendsen.

– Styret er svært fornøyd med at Atle Rønning har takket ja til rollen som konstituert administrerende direktør i Unibuss. Atle har lang fartstid i bransjen, og har levert solide resultater. Vi mener han er rett person til å overta ansvaret for Unibuss i en krevende tid med store ambisjoner for elektrifisering av bussparken, sier styreleder i Unibuss, Birte Sjule.

Atle Rønning overtar etter Øystein Svendsen, som slutter etter eget ønske. Rønning har hatt rollen som kommersiell direktør i Unibuss siden januar i år. Før det har han blant annet vært Administrerende direktør i Norgesbuss.

– Oslo har kommet langt med elektrifisering på kort tid, og er verdensledende innen miljøvennlig passasjertrafikk. Men vi må erkjenne at ny teknologi har ført med seg en rekke utfordringer. Nå må alle involverte parter bidra gjennom et godt og tett samarbeid, slik at vi løser utfordringene vi har sett i vinter, sier Rønning.

– Det fortjener passasjerene i Oslo og alle våre medarbeidere som står på hver dag, fortsetter han.

Rønning tiltrer stillingen som konstituert adm. direktør i Unibuss med umiddelbar virkning. Unibuss er et datterselskap av Sporveien.

– Styret vil rette en stor takk til Øystein Svendsen for hans innsats gjennom en årrekke og nå i en veldig intens tid. Under Øysteins ledelse har Unibuss bidratt til å bedre luftkvaliteten og til å kutte klimagassutslipp i Oslo. Han har også vært en sterk pådriver i arbeidet med å rekruttere flere yrkessjåfører, sier Birte Sjule.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.