Ruter planlegger nytt selvkjøringstilbud

Nye internasjonale aktører innlemmes i samarbeidet foran pilotprosjektets neste fase. 

Ruter og mobilitetsselskapet Holo samarbeider om utprøvning av selvkjørende kollektivtransport i Oslo-regionen. I en tid hvor kollektivreiser frarådes av smittevernhensyn jobber de to partene for fullt med å forberede Ruters neste selvkjørende reisetilbud, som etter planen skal rulles ut i løpet av høsten.

Etter å ha etablert to selvkjørende bussruter i urbane omgivelser på Akerhusstranda og Nedre Bekkelaget i 2019, flyttes fokuset i år ut av hovedstaden til nye omgivelser – nærmere bestemt Ski i Nordre Follo.

─ Mens vi fortsetter å høste erfaringer i Oslo har det i fortsettelsen vært naturlig å se til resten av det geografiske området vi betjener, hvor operasjon i nye typer omgivelser kan gi selvkjøringsprosjektet et bredere læringsutbytte. Etter å ha vurdert et stort antall områder og strekninger i Viken har vi til slutt siktet oss inn på Ski som det mest interessante stedet sett ut ifra våre læringskriterier. Vi jobber nå sammen med Nordre Follo kommune i den videre planleggingen, sier Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter.

Til neste fase av selvkjøringsprosjektet utvides samarbeidet med nye aktører. Gjennom en avtale fremskaffet av Holo er Toyota Motor Europe og den finske teknologibedriften Sensible 4 nylig innlemmet i prosjektet. Avtalen åpner for bruk av Toyota-kjøretøy utstyrt med Sensible 4s programvare på det kommende transporttilbudet.

─ Siden oppstarten i mai i fjor har vi lært mye om hvilke teknologiske fremskritt vi er avhengige av for å kunne utvikle tilbudet. At vi nå har fått Toyota og Sensible 4 med på laget gjør det mulig for oss å ta et betydelig steg videre i piloteringen av selvkjørende kollektivtransport, og skape tjenester som er av enda større verdi for kundene våre. Vi er veldig spente på potensialet i dette samarbeidet og gleder oss til å komme i gang, sier Angelvik.

Fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin Haug, uttaler: ─ Kollektivtransport er et tema som skaper engasjement, og jeg har hatt kontakt med mange i Nordre Follo som sier at dersom man skal teste ut nye løsninger i kommunen burde fokus være på ny teknologi og brukerinvolvering. Det er derfor gledelig og spennende å gå i gang med å prøve ut selvkjørende transporttjenester som kan bidra til å fremtidsrettet utvikling av miljøvennlig transport. Erfaringer fra Ski vil kunne påvirke utviklingen av kollektivtransporten i resten av Viken og landet forøvrig.

Ruters utprøvning av selvkjørende kjøretøy gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som delprosjekt under en større satsing kalt «Smartere Transport i Oslo-regionen» (STOR). Hensikten med STOR-prosjektene er å utnytte teknologiske fremskritt til å gjøre transport i Oslo-området enklere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv.  Danske Holo er Europas ledende operatør av selvkjørende kjøretøy, med erfaring fra pilotprosjekter i fem ulike land. Selskapet står for driften av Ruters linjer med selvkjørende kjøretøy

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.