Ruter inngår kontrakt med Vy Buss og Unibuss om busstrafikken i Vestre Aker, nye Asker og Bærum

Administrerende direktør Øystein Svendsen i Unibuss og Regiondirektør Per Nilsen i Vy Buss signerte i dag 3 kontrakter for bydel Vestre Aker i Oslo, Bærum og nye Asker kommune med administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Vinnerne av kontraktene har gitt det beste tilbudet basert på forholdet mellom tildelingskriteriene pris og kvalitet. Miljøevaluering var en viktig faktor under kvalitetskriteriet. Ruter har i dette tilbudet benyttet en ny modell utviklet av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), TØI og Miljødirektoratet for evaluering av miljøegenskaper til bussmateriell og drivstoff.

– Det har vært en skarp konkurranse mellom gode operatører, og vi er sikre på at vi nå er et godt skritt videre på veien med å innfri Ruters miljømål der bussflåten skal være fossilfri i løpet av 2020, og utslippsfri i løpet av 2028, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

– Vi er veldig fornøyd med å ha blitt tildelt disse to kontraktene på linjene som går i Vestre Aker og Bærum. Unibuss er en stor aktør i Oslo, hvor vi blant annet satser mye på elektriske busser og nå ser vi frem til å starte disse to kontraktene i det som blir et nytt geografisk område for oss. Utviklingen med elektriske busser er sentral i Unibuss og fra 2025 skal begge kontraktene i Vestre Aker og Bærum kjøres med nullutslippsbusser, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

– Vi tar nå over busslinjene i nye Asker kommune. Dette blir en spennende kontraktsperiode der vi skal kjøre Norges første elektriske regionbusser (klasse 2), sier regiondirektør i Vy Buss, Per Nilsen.

Den årlige verdien på de tre kontraktene til sammen er anslått å være rundt 600 millioner kroner.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.