Dieselforbud i byer kan gjøre mer skade enn godt

Frakte mennesker i buss er den grønneste måten å transportere folk på i dag. Men på tross av dette blir busselskaper møtt med dieselforbud i flere og flere byer. Bransjen er nødt til å tenkte utover diesel som drivstoff, men bymyndighetene må erkjenne at det å tvinge operatørene til å fornye sin dieselflåte vil ta tid.

Den helt nye Coach of The Future-rapporten ble i dag gitt ut av den internasjonale veiorganisasjonen IRU. Den analyserer de ulike alternative til diesel som blir tilgjengelige for turbusselskaper fra et miljømessig og økonomisk perspektiv. Den vurdere også betingelsene som trengs for å akslerere det grønne skiftet også for denne bransjen.

Transport med turbusser representerer 40 prosent av EU sitt kollektivtrafikkvirksomhet. Det er i dag over 400.000 turbusser i Europa som kjører i regelmessig trafikk på motorveier og sideveier. I snitt kjører turbussene 500 kilometer per tur. Det er diesel som i hovedgrad benyttes som drivstoff på disse bussene, og alternative drivstoff må derfor være egnet for langdistanse turer. Lade- og tankinfrastrukturen må derfor være lett tilgjengelig.

IRU rapporten identifiserer at bio-LNG, HVO-blandinger og diesel-elektriske hybrider representerer mer bærekraftig alternativer som er eller snart vil være teknologiske tilgjengelige på markedet. For å gjøre disse løsningene kommerielt levedyktig, må det imidlertid gjøres en innsats for å overvinne de viktigste hindringene for implementering, som de høye kostnadene ved investering i nytt materiell og den store mangelen på egnet infrastruktur. En ting er tydelig, batterielektriske turbusser er utelukket for ekspress- og turbusser grunnet deres snevre utvalg og begrenset kjørelengde.

Hindringene kan løftes i nær fremtid gjennom implementering av politikk som støtter utrulling av alternativ infrastruktur for brensel og subsudier for kjøp av nytt materiell. Og en gjennomgang av energibeskattning og lovgiveravgift. Dette vil skape et stabilt og forutsigbart miljø som ville muliggjøre og oppmuntre til å investere i mer miljøvennlige tur- og ekspressbusser.

«Flere og flere byer innfører dieselforbud og turbussene blir fanget i disse tiltakene, til tross for de allerede er en del av løsningen på forurensingen og overbelastningen,» sier Mattihas Maedge som er leder av IRU sitt arbeid inn mot EU.

«Sektoren er mer enn villig til å spille sin rolle i å støtte grønere byer, men for øyeblikket er det ingen åpnebare alternativer. Tilstrekkelig tid må gis for å sikre at grønnere tur- og ekspressbusser er tilgjengelig på markedet. Og at egnet infrastruktur er fullstendig utviklet, og politikk som støtter en flåtefornyelse er på plass før du skuter videre med tett forbud mot dieselbusser,» fortsetter Meadge.

Rapporten viser at om alle de nødvendige vilkårene er oppfylt, kan den europeiske bussbransjen tidlig erstatte halvparten av sin eksisterende bussflåte med bio-LNG, HVO og Diesel-hybrider innen 2035.

«Bestiller av kjøreoppdrag stoler på muligheten til å hente og slippe av passasjerer i bysentre. En forhastet innføring av forbud vil bare føre med seg negative kostnader for samfunnet og operatørene. Dette har igjen en skadelig effekt på miljøet, avslutter Meadge.

Det er i følge IRU viktig at bymyndighetene kan innse at det er begrenset teknologi og drivstoffmuligheter tilgjengelige for lastebiler og tur- ekspressbusser i dag.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.