Ruter innfører maksbegrensning på antall passasjerer

For å hjelpe passasjerene til å overholde en meters avstand om bord, vil transportmidlene bli tydelig merket med hvor mange passasjerer som kan være om bord på buss, trikk, T-bane og båt. Det vil også bli merket hvilke seter passasjerene kan sitte på, og hvor de kan stå om bord.

Ruter innfører flere tiltak for å klare å ivareta anbefalt smittevern og hjelpe passasjerene med å holde en meters avstand om bord. Den anbefalte avstanden på en meter, legges midlertidig til grunn på alle transportmidler. Som følge av dette innfører Ruter maksbegrensning om bord. Det innebærer redusert kapasitet for å kunne ivareta retningslinjene for smittevern. Tiltakene er i tråd med bransjeveilederen som kollektivtrafikkbransjen selv har utarbeidet, og innføres i forbindelse med Helsedirektoratets varslede veileder for persontransport som skal redusere smittefaren for Covid-19 ved kollektivtrafikkreiser.

– Med denne kapasitetsbegrensningen er det ekstra viktig at anbefalingen om å ikke reise kollektivt om du ikke må, blir fulgt. Nå skal både elever og folk med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner ha prioritet til å reise til og fra jobb og skole. Som hjelp til elever og andre som må reise, vil de i tiden fremover møte tydelig merking av hvor de kan sitte og stå for å holde en meters avstand til sine medpassasjerer, forteller Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

En meters avstand mellom passasjerene

Bransjeveilederen som ble kunngjort i slutten av forrige uke, har blitt sendt som innspill i arbeidet til Helsedirektoratet med nasjonal veileder for smittevern i persontransporten. Behovet for en tydelig veileder for kollektivbransjen aktualiserte seg i forbindelse med at skolene gradvis startet opp igjen denne uken. Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern for grunnskolen, legger til grunn at elevene skal sitte med et setes mellomrom under skoleskyss. I praksis innebærer det en meters avstand. Siden de samme transportmidlene brukes både til skoleskyss og ordinær kollektivtrafikk mange steder, så er føringen om en meters avstand, midlertidig lagt til grunn på alle transportmidler. Det medfører redusert kapasitet for å kunne ivareta smitteverntiltakene.

Igangsetter flere tiltak

Operatørene våre har hele veien gjort en kjempeinnsats for å sikre forsvarlig drift. Det ble tidlig igangsatt en rekke smitteverntiltak om bord. Disse opprettholdes, slik at forreste dør og området ved fører vil være avsperret på buss og trikk. De som reiser skal ha gyldig billett, og det oppfordres til å benytte mobilbillett eller reisekort.

Ruter vil den nærmeste tiden iverksette flere tiltak for å hjelpe passasjerene til å holde avstandsregelen på en meter.

•             Det vil bli hengt opp plakater på dørene til transportmidlene, som angir hvor mange passasjerer det er plass til om bord.

•             Informasjonsskjermene om bord i bussene og båtene vil tas i bruk for å minne om en meters avstand og plassbegrensning.

•             Høyttalermelding om bord vil tas i bruk for å minne om en meters avstand og god spredning i vognene/bussene.

•             Høyttalermelding på T-banestasjoner vil tas i bruk for å minne om en meters avstand og god spredning i vognene, eventuelt vente på neste avgang dersom det er mange passasjerer om bord.

•             Avviksmeldinger på ruter.no og i reiseplanlegger vil minne om en meter avstand og plassbegrensning.

•             Ruter.no er oppdatert med nye retningslinjer for kundene.

•             Merking av seter og gulv vil gradvis skje for å tydelig angi hvor passasjerene kan sitte og stå.

– Både Ruter og operatørene våre er i gang med å forberede implementering av disse tiltakene. Les og lytt til anbefalingene som blir gitt på stasjonene og om bord, og vis hensyn. Dersom det ikke er ledig sete eller ståplass, så må du heller vente på neste avgang. Skoleelever bør få prioritet. Husk at sjåførene gjør så godt de kan i en krevende situasjon, og vi ber alle respektere retningslinjene, sier Reitan Jenssen.

Ikke reis kollektivt med mindre du må

– Det er viktig å minne om at vi ikke er i en normalsituasjon, og vi må ta høyde for at dette er en situasjon som kan vare over tid. Oppfordringen er stadig at du ikke skal reise kollektivt om du ikke må. Det gjelder alle dager, hele døgnet. Ellers risikerer vi at det ikke blir plass til skoleelever og de kundene som har behov for å reise med oss, legger Reitan Jenssen til.

Siden mandag 27. april har Ruter kjørt etter ordinær rutetabell, for å øke den totale kapasiteten, med de smitteverntiltakene som gjelder. Kapasiteten om bord er imidlertid sterkt redusert. Samtidig er det allerede en klar økning i kunder som reiser kollektivt. Transportbehovet vil øke etter hvert som stadig flere elevgrupper får vende tilbake til skolen og flere samfunnsfunksjoner åpner igjen.

– Vi risikerer å komme i en situasjon der vi ikke har mer materiell eller førere å sette inn, advarer Reitan Jenssen. – Vi skal sammen med våre operatører, fortsette å gjøre alt vi kan for å holde hjulene i gang og sette inn ekstra materiell i den grad det er mulig. Samtidig er vi avhengig av at folk bidrar. Unngå unødvendige reiser, beregn god tid, og reis utenom rushtid hvis du har anledning, er anbefalingen fra Rutersjefen.

Dette er retningslinjene som gjelder:

•             Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med kollektivtrafikken.

•             Ikke reis hvis du ikke må – bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.

•             Reis utenom rushtid hvis du kan.

•             Ikke gå om bord hvis du ikke kan holde anbefalt avstand.

•             Vis hensyn og hold anbefalt avstand på en meter.

•             Benytt kun de setene og ståplassene som er ledig for bruk. Hvis ingen av plassene er tilgjengelige ber vi deg gå av transportmiddelet.

•             Retningslinjen gjelder alle, også personer innen samme familie. Små barn kan sitte på fanget.

Følg alle anbefalinger fra myndighetene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.