Ruter kan bli forbikjørt i elbuss kappløpet

Flere byer har nå tatt til orde for å innføre elbusser fortløpende, og i forrige uke gav Enova 10 millioner i støtte til innføring av elektriske busser i Drammen.

Bussmagasinet var tilstede på seminar om elektriske busser tidligere i år. Her kom det frem at flere byer skal innføre elektriske busser fortløpende, bare pengene kommer på bordet.

Det koster en god del mer penger å ettablere elektriske busslinjer, men lengre levetid gjør at dette er mer lønnsomt enn dagens busser, mener ekspertene. Dermed er kappløpet igang. I Stavanger har det allerede i over et år nå trillet to elektriske busser. Og tre til er på vei. Disse er rene batteri-elektriske busser som lades over natten.

Ruter AS jobber med testlinjer hvor det skal settes inn elektriske busser, men noen tydelig satsing er fremdeles ikke klart.

I Drammen så lyses det innen om kort tid anbud på elektriske busser med pantograflading. Disse skal gå på en 15 kilometer lang rute mellom Drammen sentrum og Mjøndalen, via Gullskogen. enova gav i forrige uke et tilskudd på 10 millioner til prosjektet.

I Trondheim vil det innen kort tid også lyses ut anbud som omfatter elektriske busser. Hvilke ladesystemer som her skal benyttes vites ikke ved skrivende stund.

I Tromsø jobbes det nå intensivt med å få på plass prosjekt på elektriske busser. Fylkesrådet har kommet opp med et forslag som innehar tre trinn. Prøving, testing og innføring. Men før de velger å gå til innkjøp av elektriske busser, skal de være hundre prosent sikre på at dette vil fungere. Tromsø har en erfaring med hybridbusser på vinterføre klart på minnet. Utfordringene med hybridbussene og alt ekstra arbeid med å løse de problemene har både gitt dem lærdom og kunnskap ved innføring av fullelektriske busser.

Men allerde nå har fylkeskommunen sett på ulike ladesystemer og ser at «over-natten-lading» ikke er aktuelt for Tromsø. Da dette vil for dem begrense brukstiden. De ønsker å gå for samme løsning som i Drammen, men ladestasjoner underveis på ruten.

De har også regnet på at byens mange bakker vil ha stor påvirkning på forbruk av elektrisk kraft og dermed vil bussene gå på varierte ruter for å jevne dette ut.

Til ITromøs sier Ivar B. Prestbakkmo i fylkesrådet at elektriske busser er vesentlig mye dyrere enn dieselbusser.

Dette bekrefter leverandørene til Bussmagasinet, men under serminaret i Oslo kom det frem at dagens teknologi er moden for ordinær utrulling og at testperioder ikke lenger er nødvendig. En elektrisk buss koster mer i innkjøp, men dens lengre levetid og mindre behov for vedlikehold gjør at denne bussen lønner seg. Men da må også anbudsperiodene bli lengre, eller at det ligger innen en overtagelsesavtale med neste anbudsperiode.

Velges det ladestasjoner under veis på ruten, er dette en engansgkostnad som vil komme fremtidens busser tilgode i mange år. Det er her de store kostnadene ligger og som det bør komme tydelige støtteordninger for.

I Tromsø er dette aktuelt, da Prestbakkmo er tydelig på at bussene skal frakte passasjerer, ikke batterier.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.