Ruter endrer billettprisene

29. januar 2017 kommer den årlige prisjusteringen fra Ruter. Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Selv om regjeringens budsjett for 2017 gav rom for lavere billettpriser for månedskort, så øker prisen i Oslo og Akershus fra 690 til 708 kroner for 30 dager i sone 1.

Oslo og Akershus er et av hovedstadsområdene i Europa som vokser raskest. For Ruter er det viktig å møte denne befolkningsveksten med et forsterket kollektivtrafikktilbud, svarer Ruter AS når de skal forklare prisjusteringen.

– Vi skal fortsette å utvikle kollektivtilbudet med flere avganger og reisemuligheter. Målet er å gjøre det enda mer attraktivt å reise med kollektivtrafikken, sykle eller gå, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

I korte trekk så øker enkeltbilletten med en krone. 30-dagers billett øker med 18 kroner. Ledsager til person med nedsatt funksjonsevne reiser gratis. Rufusbilletten for barnehager og grunnskoleklasser endres. Billetten gjelder fremdeles for inntil 15 personer, men antall voksne kan nå være 4.

billettpriser2017Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter som i 2015 var på 3681 millioner, resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Dette var i 2015 på 3272 millioner.

For å sikre et godt kollektivtilbud har Ruters styre en generell fullmakt til å gjennomføre en årlig justering av billettprisene i tråd med rammene satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet. Dette har vært praksis, også før Ruter ble opprettet i 2008. Prisøkningen totalt for Ruter i 2017 er innenfor rammen på 2,5 prosent. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.