Ruller 14 millioner kilometer i året

Den nye anbudspakken til Kolumbus hadde oppstart 1. juli i år. Norgesbuss og Nettbuss deler på kjøringen i Sør-Rogaland, et ruteområdet som består av ca. 330 000 innbyggere over et stort areal. Anbudet omfatter høy ruteproduksjon, og bussene ruller totalt over 14 millioner rutekilometer i året. Dette er en av Norges største anbudspakker, og skal driftes av 280 nye busser fra Volvo og Mercedes-Benz. Alle de nye bussene er utstyrt med passasjertellere.

Det er Boreal som har hatt all busskjøring i Stavanger-regionen de siste årene. Juni ble selskapets siste driftsmåned i Rogaland, da Norgesbuss overtok kontrakten for årene fremover. Alle sjåførene fra Boreal fikk tilbud om å gå over til Norgesbuss og Nettbuss, noe mange takket ja til. Også funksjonærer som trafikkledere og lignende fikk muligheten til å gå over til de nye selskapene. Det nye anbudet innebærer store pendlerruter mellom Stavanger og Sandnes, samt distriktskjøring, matebusser og skolekjøring.

God konkurranse
Da Kolumbus la ut anbudet på kjøringen i Nord-Jæren, ble det lagt vekt på pris og kvalitet. Norgesbuss og Nettbuss var klare vinnere. Det nye anbudet har en driftslengde på 8 år, med mulighet for en forlengelse på 2 år. Odd Aksland som er direktør i Kolumbus er veldig glad for at Norgesbuss har vunnet kjøringen i Stavanger. Selskapet er vant til å drifte tung rutetrafikk i store byer, og er godt egnet for å ta jobben i Stavangerregionen.

Helt ny busspark
Over 90 prosent av bussene som trafikkerer i anbudene i Sør-Rogaland er fabrikknye. Anbudet omfatter hele 300 busser som skal trafikkere i området. Majoriteten av bussene driftes på diesel og biodiesel, mens fem av bussene driftes på elektrisitet. Bussene blir i hovedsak levert fra Volvo og Mercedes-Benz. Norgesbuss har kjøpt hele 70 leddbusser til anbudet, noe som Stavanger ikke har hatt så mye av tidligere. Resten av bussene blir på 12 og 15 meter. Kolumbus har et mål om å ha en fossilfri busspark innen 2024.

– Vi liker boggiebusser, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland. – Bussene har god sittekomfort, og kan brukes til både by- og langkjøring

Stor forenkling
Kolumbus har gjort store forenklinger i sitt billettsystem, og har latt seg inspirere av andre kollektivselskaper rundt om i Norge. Tidligere hadde Kolumbus hele 136 ulike billetteringssoner i Rogaland. Nå har de gått ned til 5. Prosjektet kom i gang ved nyttår, og er blitt svært godt mottatt av både reisende og sjåfører. Grunnprisen er 33,- for en sone, noe som forenkler de reisendes hverdag betydelig. Kolumbus har også fått i gang sin mobilapp, som gjør det mulig å kjøpe alle billetter med en mobiltelefon. I vår var allerede 33% av alle billettkjøp gjort med appen. Det er mulig å kjøpe billett om bord, på nett, på kundesenter, på billettautomat og app.

Bussveien
Stavanger satser hardt på buss, og arbeider nå med Norges første bussvei. Prosjektet Bussveien skal lanseres for fult i 2021. Rogaland Fylkeskommune er prosjektleder, mens Statens Vegvesen har ansvaret for infrastrukturen. Veien mellom Stavanger og Sandnes er den første strekning som skal bli ferdig, hvor det skal utvikles forgreninger senere. Det blir hele 90 % separat kjørebane for buss på strekningen som vil bli 50 kilometer lang. Traseen vil dekke 75 000 boplasser og 85 000 arbeidsplasser. Totalt vil det gå to linjer på bussveien med 8 avganger i timen, fordelt på ca. 55 spesielt utformede busser. Hva slags busser som blir brukt til kjøringen, og hvilken teknologi som vil drifte dem, er enda ikke bestemt. Dette avgjøres ikke før i slutten av året. Mye av bussveien er allerede ferdigstilt, og benyttes av busser den dag i dag.

Spesiell kontrakt
Det som er spesielt med dette anbudet som nå har tredd i kraft i Rogaland, er at mye av dagens ruteproduksjon blir endret ved iverksettingen av Bussveien. Mye av dagens ruteproduksjon skal ut av dagens drift, og inn i et bussveisystem. Det vil i den forbindelse bli lagt ut et nytt anbud i forbindelse med produksjonen av bussveien. Det var utfordrende å få til en fleksibel kontrakt som gjorde det mulig å dra ut produksjon underveis i anbudskontrakten. Det ville blitt en for kort anbudsperiode om dagens anbud bare skulle blitt driftet til 2021. Derfor ble det inngått en kontrakt der Kolumbus kan trekke ut noe av sin ruteproduksjon i forbindelse med bussveien.