Rettsak etter oppsigelse

En bussjåfør hos Vy Buss ble avskjediget etter at han benyttet mobiltelefon under kjøring. 19. desember 2019 ble det avsagt dom i saken.

En 52 år gammel mann, ansatt som sjåfør hos Vy Buss i 13 år, som fikk avskjed etter at han besvarte en telefonsamtale med håndholdt mobil fikk saken sin behandlet i rettsystemet. Han var avskejdiget grunnet bruk av mobil under kjøring, som er brudd på bedriftens interne retningslinjer, og vegtrafikkloven § 3.

Vy har en streng praksis mot sjåfører som benytter håndholdt mobiltelefon under kjøring i arbeid. Til nå har Vy Buss avskjediget 12 personer for brudd på disse rettningslinjene.

Den 52 år gamle bussjåføren valgte å kjøre saken gjennom rettsystemet og der fikk han medhold.

I følge LO-Advokatene kom retten enstemmig til at forholdet ikke var tilstrekkelig grovt til å kvalifisere til avskjed. Det dreide seg om en enkeltstående hendelse og samtalen fant sted over en kort strekning hvor kjøreforholdene var gode.Retten viser også til at Vy Buss ikke har en konsekvent praksis ved brudd på mobilforbudet og at avskjeden hadde preg av vilkårlighet, uten tilstrekkelig vurdering av alle forhold i saken.

Retten fant heller ikke at sjåføren hadde kommet med uttalelser i drøftingsmøtet som ga Vy Buss grunnlag for å tro at sjåføren ikke var opptatt av trafikksikkerhet.Sjåføren ble tilkjent full dekning av sitt økonomisk tap og oppreisningserstatning, totalt kr. 300 000,-.

Vy buss ble også dømt til å betale sakens omkostninger.Sjåføren fikk videre medhold i sitt krav om å gjeninntre i stilling, og han er nå tilbake i arbeid.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.