Høyaktuelt spenningsdrama

Spenningsdramaet hvor en tankbil kolliderer inne i en tunnel og starter en voldsom brann er nå å se på kino, og spørsmålet rundt realiteten av denne katastrofen har meldt seg. Seniorrådgiver for energi og sikkerhet i Kiwa, Per Arne Lindvik, mener forebyggende arbeid er elementært for å unngå en slik katastrofe.

– Det oppstår cirka 25 branner i norske tunneler hvert år, hvor de fleste brannene blir slukket og det ender godt. Årsakene til tunnelbranner kan være mange, og forebyggende arbeid er svært viktig for å minske faren for brann, sier Lindvik.

Færre ulykker i tunnel

Statistisk sett skjer det færre ulykker i tunnel enn på vanlig vei i Norge, men konsekvensene av en tunnelbrann kan være stor. Derfor er arbeidet rundt brann ekstra viktig.

– Det er mange faktorer man må vurdere i forbindelse med tunnelbranner. Man må vurdere ventilasjonsstyringen i tunnelen, hvilke stoffer finnes i røyk som blir produsert i brann, man må måle bestanddelen av røyk, samt gjøre en vurdering på hva vi kan gjøre for å unngå at røyken får konsekvenser for mennesker, sier Lindvik.

Jobbes med tiltaksarbeid

Lindvik har deltatt på flere øvelser hvor man starter en brann i tunnel for å måle nettopp dette. Omfanget av brannen, ventilasjonssituasjonen, stigning i tunnelen og hvordan røyken oppfører seg er alle elementer som må tas i betraktning når analyser skal gjennomføres og rapporter skal skrives.

– Det jobbes mye med tiltaksarbeid rundt brann i tunnel. Det er opprettet internasjonale grupper, vi arrangerer tunnelseminarer og øvelser, i tillegg til grundige gjennomganger av beredskapsplaner. Her i Norge gjennomføres det jevnlige målinger av røykgasser i tunneler i godt samarbeid med offentlige etater, sier Lindvik og fortsetter:

– Man trenger hovedsakelig ikke å bekymre seg for å kjøre i tunnel. Det skjer færre ulykker i tunnel enn ellers i trafikken, og de fleste branner blir slukket før de utgjør stor fare, avslutter han.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.