Rekordleveranse for kinesiske Foton

Den kinesiske nyttekjøretøyprodusenten Foton har undertegnet en kontrakt på levering av 1022 elbusser til Santiago I Chile. Dette blir den største oversjøiske leveransen for en kinesisk elbuss-produsent noensinne.

Chile har som mål at all kollektivtrafikk skal være elektrifisert innen 2040. Foton har gått dypt inn i denne problematikken, og det har altså gitt gode resultater for den kinesiske produsenten. I januar 2021 sluttet Foton seg til Zero Emission Bus Rapid-Deployment Accelerator (ZEBRA) som har som mål å fremskynde elektrifiseringen av offentlig personbefordring i Brasil, Chile, Mexico og Colombia. I løpet av kort tid er det forventet tatt i bruk 3.000 elektriske busser i disse landene.

Foton har som mål å bruke Chile som en operasjonell modell når det gjelder å bli en leverandør av grønn offentlig transport i Latin-Amerika. Den kinesiske produsenten har allerede en sterk stilling på det chilenske marked etter å ha levert 215 elbusser i 2020.

Foton leverte 215 elbusser til Chile i 2020.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.