– Nå må vi øke frekvensen og tilbudet

Arendalsuka: Politiker Ola Elvestuen fra Venstre mener at regjeringen må komme på banen å satse mer på kollektivtransporten. Etter nesten 20 år med sterk økning i antall reisende, så står kurven nå stille etter pandemien. – Vi må øke frekvensen og tilbudet for å få flere til å ta buss og bane, Sier Elvestuen.

Bussmagasinet møter Ola Elvestuen fra partiet Venstre på en bussholdeplass i Arendal sentrum. Den aktive og profilerte politikeren tar kollektivtransport til og fra sørlandsbyen. Ikke bare for å spare miljøet, men også for å føle på hvordan det fungerer.

– Jeg ser at vi har flere utfordringer nå etter pandemien. Vi må gjøre det attraktivt og tilby et godt alternativ for de reisende, sier Elvestuen.

Han viser til kollektivselskaper som snakker høyt om ulike delingstilbud mellom ulike mobilitet sløsinger. Men er ikke helt sikker på at det er veien å gå i byene.

– Ja, utenfor bykjernen er delingstilbud en god løsning. Steder for det ikke er mulig å få til en tett frekvens og et godt tilbud. Men i byene må en se på tett frekvens, godt tilbud. Så godt at en kan gå rett på bussen, toget eller T-banen uten å sjekke rutetabell, sier Elvestuen. Han viser til at hele bykjernen er et knutepunkt og at det er heller utefor bykjernen at en må satse på de ulike formene for mobilitet. De gående og syklende i sentrum er ikke målgruppe. Her er det bilistene, og de må ha et tilbud som er så hyppig at de kan slippe å tenke på rutetid, reisetid og om bussen eller toget er fult.

elvestuen tror at kollektivselskapene har sett seg litt blinde på at en må kjøre på med ulike sammenblandinger av mobilitetsløsninger for å få passasjerne tilbake.

– Jeg synes det er bra at en kan veksle mellom buss, bane og sparkesykkel. Men det er ikke det som er viktigst i bykjernen. Og det er her det største frafallet har vært, sier Elvestuen.

Stor økning gjennom 2000 tallet

– Vi så fra tidlig 2000 og frem til 2019 en enorm økning i antall reisende. Dette kom av et bedre tilbud, bedre billettsystem og hyppige avganger. Nå etter pandemien så sliter vi med å få de reisende tilbake. Og det trues med å legge ned ruter. Det er ikke veien å gå, advarer Elvestuen.

Han ønsker mer penger til å bygge på tilbudet og vise til at nå har de snart nådd målet med nullutslipp på kollektivtransport og bør bruke midlene på mer kollektivtransport.

– Nå har vi snart nådd nullutslippsmålet på kollektivtransporten. Veien videre er selvfølgelig å fullføre dette med mer elektriske- og hydrogendrevne kjøretøy. Men med et bedre tilbud må også det inn flere kjøretøy, sier han og vet at det da blir diskusjon rundt sjåførmangelen i Norge.

Og sjåførmangelen er et vesentlig utfordring for hele bransjen. Snittalderen på bussjåfører nærmere seg snart 60 år. Rekruteringen er svak og statusen for yrket er ikke som det en gang var.

– Med mer fokus på utfordringen, kommer det mer penger og mulighet for økt lønn. Det er viktig å kjempe. Det vil gi resultater. Og i en periode må vi kanskje også se på import av mer arbeidskraft. Kanskje ikke fra Polen og Baltikum, da lønnene her også har økt kraftig og de har sjåførmangel slik som oss. Men kanskje vi må se litt lenger østover. Men samtidig må vi kjempe for bedre rekruttering av sjåfører, sier han.

Autonom kollektivtransport

Samtidig så ser han også på muligheten til å gjøre noe av kollektivtransporten autonom.

– I København går T-bane helt autonomt og dette er også mulig i byer som Oslo. Dette er helt klart mulig å få til ganske snart, sier han og legger til at også bussene kan bli autonome litt lenger frem i tid.

– For å få bussene autonome må vi få de reisende og myke trafikanter trygge på tilbudet. Dette ligger litt lenger frem, sier Elvestuen og viser til flere prosjekter her i landet på nettopp autonome busser i ulike størrelser.

Men i første omgang så holder Elvestuen fast på at det må mer penger på bordet for å satse sterkt på et godt kollektivtilbud over hele landet nå etter pandemien.

Og i nettopp det sekund kom busslinje 113 som tar Elvestuen fra sentrum til Arendal bussterminalen hvor ekspressbussen venter for den videre ferden til Oslo. I det han går på bussen skyter Elvestuen inn at det også må jobbes for et mer sømløst billettsystem.

– EnTur appen må videreutvikles og forbedres. Det er unødvendig å ha flere billettapper på en reise, avslutter Elvestuen og håper flere kan knytte seg til EnTur og akseptere pengefordelingen som staten vil tilby å ta seg av.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.