Regjeringen har glemt kollektivtransporten

«Vanlige folk er avhengige av et godt kollektivtilbud for å få hverdagen til å gå opp, det har regjeringen glemt i arbeidet med sin tilleggsproposisjon», sier Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen. 

Etter gjenåpningen er folk på vei tilbake til kollektivtrafikken, men det er fortsatt langt færre reisende og lavere inntekter enn normalt. I løpet av noen måneder utover i 2022 vil kollektivaktørene tilpasse kollektivtilbudet slik de reisende ønsker når de nå etter hvert finner tilbake til en hverdag uten omfattende smitteverntiltak og frykt for pandemi.

«Vi i Kollektivtrafikkforeningen er svært fornøyd med at myndighetene gjennom pandemien har kompensert kollektivtilbudet, slik at infrastrukturen kunne opprettholdes og vi nå kan ønske folk velkommen tilbake til kollektivtrafikken. Da må folk ha et attraktivt tilbud å komme tilbake til», sier Grøtting.

For å klare overgangen til «den nye normalen» har Kollektivtrafikkforeningen og andre kollektivaktører bedt Samferdselsdepartementet om en omstillingspakke for et halvt år. Dette for å unngå at kollektivtilbudet tas ned på grunn av manglende billettinntekter før de reisende har funnet tilbake til en normal hverdag, og sikre at tilbudet tilpasses den nye normalen med et så godt tilbud at gamle og nye kunder ønsker å reise kollektivt i stedet for å stå i bilkø. En slik omstillingspakke vil sikre at kollektivaktørene fortsatt kan bygge opp under nullvekstmålet og bærekraftmålene, og ikke minst opprette et godt tilbud for alle dem som er avhengige av kollektivtrafikken for å delta i samfunnet.

«Vi kan ikke se at tilleggsproposisjonen inneholder den omstillingspakken vi har bedt om for å kunne tilpasse reisetilbudet til folks reisemønster når de om noen måneder har funnet tilbake til sin nye hverdag etter pandemien.  Uten en slik omstillingspakke, risikerer vi i verste fall å måtte foreta kutt i tilbudet som gir en negativ spiral, og vil gjøre det vanskelig å nå bærekraftmålene framover. Det vil ikke minst gjøre hverdagen vanskeligere for dem som ikke har tilgang til egen bil», avslutter Grøtting.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.