Bedre batteribeskyttelse i elbusser

Den kinesiske kjøretøyprodusenten Yutong har tatt frem en sterkt forbedret batteribeskyttelse til sine elektriske busser.

Batteribeskyttelsen gjelder både mekanisk påvirkning utenfra (sammenstøt) og beskyttelse mot brann. Den nye batteribeskyttelsen har fått betegnelsen YESS som er en forkortelse for Yutong Electric and battery Safety protection Standards (fritt oversatt til norsk Yutong-standard for batteribeskyttelse).

Den nye beskyttelsen er først og fremst tatt frem med tanke på ytre, mekanisk påvirkning som ved sammenstøt med andre kjøretøy og utforkjøring. Slike hendelser skal man selvsagt gjøre alt for å unngå, men rent statistisk vet man at slike ulykker vil skje inntil man eventuelt får selvkjørende busser hvor menneskelige feil ikke kan forekomme.

Over 30 prosent av feil på batteriene i elbusser skyldes ytre skader. YESS bygger på fire lag med beskyttelse Tre av dem er rent mekaniske, mens det fjerde er at selve batterikassen rundt batteriene er fylt med nitrogen. Et femte «lag», hvis man kan uttrykke det slik, er bedre overvåkning.

Også mot brann

For å hindre eller redusere brannfaren ved kortslutning i batteripakken med påfølgende kjedereaksjon, er altså den tette batteribeskyttelsen fylt med nitrogen som forhindrer eller begrenser at det kommer oksygen til batteriene. Uten oksygen skjer det jo ingen brann. Og skulle det likevel oppstå brann, har nitrogen en sterkt kjølende effekt. Dermed vil nitrogenet medføre å forsinke et brannforløp tilstrekkelig til at passasjerene har tid nok til å kunne evakuere bussen.

Komponentene som skal beskytte batteriene har en termisk motstandskraft på 1300 grader. Ved brann i battericeller er temperaturen typisk rundt 600 grader, men stiger gjerne til rundt 1000 grader ved kjedereaksjon.

Den nye batteribeskyttelsen vil bli lansert i Yutongs elbuss E12s i midten av desember. Meldingen fra Yutong sier ikke noe om den nye batteribeskyttelsen vil ha noen effekt mot brann i parkerte elbusser og under lading, men en videreutvikling av teknologien med bruk av nitrogen er absolutt ikke utenkelig.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.