Reddet klubben i siste liten

Østlandsbussens har 20 års jubileum i år og planlegger stortstilt jubileumsfest på Kynna i september. Men det var på håret at ikke hele klubben ble lagt ned og at de heller måtte ha gravøl.

Det var nær med å bli skrevet historie under Østlandsbussen sitt årsmøte på Norsjø Camping. På innkallelsen lå det inne et forslag om å rett og slett legge ned klubben for ombygdebusser etter 20 år.

Østlandsbussen ble ettablert tilbake i 2002 av campingbussentusiaster på østlandet. Klubben vokste raskt og deres to faste samlingspunkt ble på Norsjø familiecamping ved Gvarv i Telemark og Kynna i Innlandet. Årsmøte til klubben ble avholdt på Norsjø.

Antall medlemmer hadde en jevn økning ut over 2000 tallet, men dalte gradvis inn mot pandemien og gjennom pandemien. Nå er det 37 betalende medlemmer, som er en reduskjon på seks siden 2020.

På grunn av pandemien så har det vært begrenset hvor ofte medlemmene har kunne møtes og selv om treffene har blitt gjennomført, så har det vært strenge restriksjoner å forholde seg til. Dette ser klubben fremdeles ettervirkninger av og derfor ble det foreslått fra styret om å legge ned hele klubben.

Allerde kvelden før årsmøte var det en tydelig stemning for å holde klubben levende og valgkomiten fant ut over fredagen et nytt medlem til styret.

Frem til årsmøte bestor styre av; Norwegian Fjord Line med eiere Carl Ole Renø og Monica Egilsdatter. King Europe med eier Jon Arne Opsahl og Torunn Maurseth. Reodor med eier Bodil og Arnold Spielsberg.

Det var et ensteming årsmøte som gikk inn for at klubben skal bestå og at jubeleumsferiningen på Kynna blir en fest, og ikke en gravøl.

På årets Pinsetreff for Østlandsbussen på Norsjø Familiecamping møtte et titals busser opp, samt en rekke camlingbiler med tidligere campingbusseiere. Det er god steming i leieren og søndagen er barnas dag med leker og mor for både barn og voksne.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.