Ruters Aldersvennlig transport utvides til ny Oslo-bydel i 2023

Aldersvennlig transport er et tilbud for personer i Oslo som har fylt 67 år og som ønsker transport fra dør til dør i forbindelse med ærender og utfarter på dagtid. Reisetilbudet finnes foreløpig i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker, Ullern, Alna og Bjerke, inkludert deler av Oslomarka.

I dag kunne Oslo kommunes byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap), offentliggjøre at tilbudet snart skal utvides til enda en bydel. I løpet av 2023 vil Aldersvennlig transport bli tilgjengelig i Bydel Østensjø.

Dette betyr at alle beboere i Østensjø som har fylt 67 år snart vil kunne benytte seg av den populære bestillingstjenesten, samtidig som kunder fra de andre bydelene vil kunne reise til destinasjoner der.

– Når vi utvider Aldersvennlig transport til Østensjø, blir det mulig å reise med rosa buss helt fra Sørkedalen og hit til Rustadsaga. Her er bollene og vaflene veldig gode, og jeg gleder meg til å se flere seniorer legge turene sine både hit, til Østensjøvannet og andre steder i bydelen, sier byråd Robert Steen i forbindelse med offentliggjøringen.

Rapporterer om høyere livskvalitet

Aldersvennlig transport ble opprinnelig lansert som et pilotprosjekt i Bydel Nordre Aker i 2017. Prosjektet ble startet for å styrke transporttilbudet til de eldre i Oslo kommune og tilrettelegge for økt samfunnsdeltagelse. Tilbudet ble godt mottatt og har i årene siden oppstarten blitt gradvis utvidet til nye bydeler. 

Så langt har over 200.000 reiser har blitt utført med de rosa bussene. 

– Aldersvennlig transport bidrar til at eldre kan leve selvstendige og aktive liv så lenge som mulig, og gjøre ærend, treffe venner, få nye venner og være sosiale, forteller byråd Steen.

I en studie av reisetilbudet gjennomført av Transportøkonomisk institutt i 2020 rapporterte kundene selv at deres forbedrede mobilitet hadde gitt dem høyere livskvalitet.

Intervjuede kunder oppgav at Aldersvennlig transport lot dem leve mer sosiale liv, bidrog til bedre helse, og at de opplevde mer trygghet på reisen sammenliknet med bruk av ordinær kollektivtransport. For noen har reisene med de rosa bussene blitt egen sosial arena i seg selv.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.