Redaktørens hjørne: Turbussbransjen rakner sakte men sikkert

Redaktør Tom Terjesen: Det er tøft å drive turbussvirksomhet i Norge. De siste ukers og måneders oppkjøp av Gausdal Turbuss AS, Turbuss Vest AS og nå forleden MT-Buss er et mer eller mindre levende bevis på at bransjen er i krise.

Ingen tjener penger lenger på kommersiell turbussvirksomhet. Redningen blir at de store kjøper opp de små. Og jeg har sett trenden over flere år.

Faktum er at åpne grenser for utenlandske operatører til å skumme fløten av turbussmarkedet i sesongen og samtidig presse prisene nedover er døden for norske selskaper. Tidligere og dagens regjering gjør lite eller nærmest ingenting med dette. Reiselivsbransjen er storfornøyde da de får billig transport. De bryr seg lite om bussen er norsk eller sjåføren kan veien. Også på idrettlagsnivå opg skoleklasser presses prisene på transport ned. Og dessverre er det ofte desperate aktører som levere inn lave tilbud for at bussene skal trille. Aller helst skulle en latt bussen stå når noen presser prisene for lavt. Sette foten ned og fortelle omverden at også bussbransjen må tjene penger.

Og er først prisene lave, så skal en jobbe lenge med å løfte de opp på et riktig nivå igjen. Om en så ser på en annen viktig faktor, som beredskapen i Norge, så er den på et alvorlig lavt nivå. Det er veldig få turbusser igjen i Norge i tilfelle masseevakuering, etc.

For noen år siden så vi trenden på rutebussene etter at vi innførte anbudsregime. I dag er det et fåtall store selskaper som kontrollerer hele markedet. Det samme vil vi se på turbussvirksomheten, men da også styrt av noen få store utenlandske selskaper i tillegg til noen få norske.

Jeg har vært på flere møter med Samferdselsdepartementet hvor bransjen har lagt frem gode forslag til endringer. Men frem til nå har det ikke skjedd noe som helst. Det er få land i Europa som har et så stort problem med utenlandske turbusselskaper som vi har her. De fleste har fungerende regler som «skremmer» bort useriøse aktører, samt begrenser kabotasjekjøring. Og dette er land som er medlemmer i EU, men har fått nasjonale tilpassinger godkjent av EU. Nettopp for å sikre fremtiden for turbussvirksomheten i landet.

Det er ikke til å stikke under en stol at det er lite slagkraft i organisasjonene som er der for turbussbransjen i Norge. Selskaper har kontaktet meg og uttrykt sin fortvilelse over lite handligskraft i organisasjoner de betaler kontigent til. Det er kanskje på tide å stå opp, stå sammen og kjempe for bedre vilkår for Norske selskaper. La oss få strengere regler på plass for selskaper utenfor Norge og igjen få prisene for turbussoperatørene opp. Slik at vi igjen kan få en ny turbussvår her i Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.