1500 millioner til kollektiv

Regjeringen har jobbet iherdig sammen med sine to samarbeidspartier for å få neste års budsjett i mål. Flere uker på overtid landet de på et budsjettforslag de kan stå samlet bak. For kollektivtransporten betyr det en satsing på 1500 millioner.

Kollektivselskapene får redusert sine utgifter til NSB med 20 prosent, dette er penger som kan gå til andre gode løsninger og lavere billettpriser. Venstre har jobbet mye med dette og er fornøyde over at de klarte å få til en betydelig pengesum til kollektiv.

1500 millioner kroner kan gi lavere billettpriser og bedre kollektivtilbud landet rundt, men det er ikke sikkert det skjer.

Det er det lokale kollektivselskapet eller fylkeskommunene som bestemmer prisene på bussreisen. De kan bruke av disse midlene for å få redusert prisen på reisen, månedkortet eller andre gode løsninger som kommer de reisende tilgode.

– Satsingen er betydelig og vil totalt innebære halvannen milliard kroner. Om dette betyr lavere priser, er opp til lokalpolitikerene å bestemme, sier Ola Elvestuen (V) til TV2. Han hadde sammen med partiet håpet på 2 milliarder kroner til kollektivsatsing, men var fornøyd med 1.5.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.