– Fremkommelighet, fremkommelighet, fremkommelighet

– Det viktigste er at bussene kommer frem, raskt frem. Hva bussene skal gå på er også viktig, men fremkommelighet, fremkommelighet, fremkommelighet er nøkkelordene, sa Bernt Reitan Jensen fra Ruter.

Tirsdag var det workshop om utslippsfri kollektivtransport i regi Samferdselsdepartementet. Politikere, kollektivselskaper, bussleverandører og organisasjoner var tilstede for å tegne veien videre mot en kollektivtransport med null utslipp.

– Vi har ikke fult så mye fokus på å innfase elektriske busser i dag, men går litt roligere frem. Vi ser også på andre viktige faktorer og det er hyppighet og fremkommelighet for bussene, sa Bernt Reitan Jensen fra Ruter AS i sitt innlegg.

Ruter AS har jobbet iherdig med å bygge opp det beste kollektivsystemet i Norge. Men med hovedfokus på at bussene går ofte og kommer raskt frem, ikke så mye på at de er utslippsfrie.

– Vi ser at teknologien går raskt fremover. Men fokuserer ikke bare på en teknologi eller at det skal settes opp ladestasjoner på holdeplassene nå. Vi ser at om en går litt roligere frem så kommer mer stabile og gode løsninger snart, sier han og legger til at de vil være helt utslippsfrie på kollektivtransporten innen 2025, slik regjeringen har krevd for bybussene i Norge.

– Anbudene vil vi se kommer ut rundt 2020 og da har de fleste leverandørene gode og utprøvde løsninger på dette, sa han.

For Ruter er fremkommeligheten viktig. De mener at fremtiden kanskje ikke er lange høykapasitetsbusser, men heller flere og mindre busser som går oftere. Som kanskje en gang i fremtiden kan koble seg sammen når de kommer ut på den dedikerte bussveien.

Ruter ønsker å hente folkene der de er, så også autonome småbusser vil trolig bli en del av bybildet i Oslo med tiden. Busser som bringer folk fra der de bor til trafikknutepunkter, for videre reise med tog eller buss.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.