Redaktøren: Russebusser skader bussens gode rykte

Redaktør Tom Terjesen: Tiden er overmoden for å fjerne russebusser og flere i bransjen er enige i dette. Om en går tilbake i tid, så bygger russetiden dels på en dansk tradisjon hvor elevene som avslutter videregående skole kall seg Russ, og markerer dette med en feiring. En markering av fullført gymnasium fins mange steder i verden, men den norske feiringen er i høy grad særegen.

Tradisjonen med å bruke egne russebiler startet helt tilbake på 1950 tallet. Da kjøpte eller overtok russen personbiler som ble malt røde eller blå og utstyrt med hvit tekst og reklame. Russebilene var først og fremst ment som paradekjøretøy i 17. mai tog. Men på grunn av bedre økonomi de senere årene så har personbilene blitt byttet ut med minibusser og store busser. De benyttes også over lengre tid og ofte starter forberedelsene til russebussen i første år på videregående. Det legges ofte inn store pengebeløp i bussen og ofte er prisen for en utrangert buss unormal høy i innkjøp.

Det finnes relativt lite kunnskap om store kjøretøy når en fremtidig russegjeng skal kjøpe seg en buss for ombygging. De ser ofte ikke på bremser, teknisk vedlikehold eller rustskader. Ofte så er bussen ferdig ombygget før de tar turen til et verksted for å få kontrollert bussen. Her får de seg gjerne en stor overraskelse som fort kan bli meget dyr. Mens andre kjøper en buss som er EU-kontrollerte i forkant og tenker ikke over at en slik kontroll ikke gir en pekepinn på så mye annet enn det tekniske i det bussen er inne for kontroll. Ting kan skje under vinteren når den ikke er i daglig bruk.

Mange har også som mål å montere på en såkalt «Krone» på bussens tak. Dette ble populært blant russebusser for rundt 10 år siden. Men da var det lite kontroll på dette og mange busser var godkjent for takkonstruksjoner. I dag benyttes det ofte rutebusser som ikke har styrken i taket for slike påbygg og ikke finnes det noen påbyggere som vil godkjenne dette. Det er bare å tenke seg hvor alvorlig en ulykke kan bli, om dette påbygget løsner under kraftig oppbremsing. Det vil komme som en prosjektil og knuse det som er fremfor seg. Om det er en personbil eller en fullastet buss. At russen velger å trosse advarslene fra Statens Vegvesen og Politiet er skremmende.

I tillegg har vi nå fått høre om den alvorlige ulykken i Bergen, hvor en russ stod på taket av bussen og ble truffet av tunneltaket. Den 19 år gamle russen ligger med store alvorlige skader på sykehus. Sjåføren er siktet og fratatt førerkort på stedet.

Mange seriøse verksteder har i flere år nektet å godkjenne, eller utføre arbeid på russebusser. Dette er på grunn av at de mener bussen er for dårlig stand og i mange tilfeller så skjønner de at russen ikke vet hva de har begitt seg ut på. Verkstedene ønsker ikke å sitte med ansvaret og velger derfor å ikke ta inn slike busser. Flere i bransjen ønsker en slutt på bruk av store busser som russekjøretøy. Statens Vegvesen tilbyr gratis kontroll av bussene, men mange velger å droppe dette, eller monterer ekstra utstyrt på bussen etter kontroll. Noe som er blitt avslørt av myndigheter ved stikk-kontroller.

Jeg velger å ikke gå inn i diskusjonen om å fjerne hele russetiden, da dette ikke er noe jeg har kunnskap om. Men jeg opplevde selv at Orange-russ ble fjernet året før jeg gikk ut av ungdomskolen. Noe som helt sikkert var på sin plass og ingen har siden ønsket det tilbake.

Men å fjerne russebussen og kanskje ta tilbake den opprinnelige russebil-tradisjonen ved at det benyttes personbiler og at de skal brukes i russetog er kanskje en god ide.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.