Intelligente transportløsninger i Finland

Denne uken er Europas presse samlet i Finland for å se nærmere på Finlands intelligente teknologiløsninger for transportsektoren. Ett av formålene med seminarene, møtene og demonstrasjonene som foregår i Finland, er å legge vekt på når og hvordan transportsektoren kan omgjøres til å bli helt utslippsfri. 

Finland er et lite land med litt over 5 millioner innbyggere. Selv om folketallet er lavt, er befolkningen i Finland ett av verdens mest velutdannende folk. Det er en høy andel av ingeniører blant den finske befolkningen, noe som gjør at finsk teknologi er med på å prege store deler av verdens innovative teknologisatsninger. Finland var med på å gjøre mobiltelefonen til hva den er i dag, og er representert i verdens ledende bilhus ved å lage programvarer til dashbord og infotainmentsystem til blant annet Audi.

Flere ulike produsenter av busser og teknologiløsninger presenterer sine løsninger for pressen i Helsinki denne uken. Seminarene foregår i Finpro sine lokaler. Finpro er en offentlig organisasjon som bidrar til å investere i nye prosjekter, eksportere finsk teknologi og for å få folk til å besøke Finland for å se nærmere på landets teknologiløsninger. Tilstede under arrangementet i Finland er blant annet Volvo, VDL, Solaris, svenske Hybricon og finske Linkker, alle for å snakke om sine elektriske busser.