Redaktøren: Dette er galskap!

Redaktøren: Jeg mener fremdeles at det er galskap å gå til innkjøp av en busstype som det ikke er behov for eller som en ikke vet om vil fungere i vårt klima. Anbudet på 58 dobbelleddbusser vil jeg gå langt i å si kun er snakk om prestisje.

Nå er det offentlig at det blir kjøpt inn 58 Van Hool Exqui.City dobbelleddbusser på 24 meter. Dette anbudet har vært kritisert fra dag en og viser bare hvor viktig det tydeligvis er å måtte vise seg frem. Her er det kun pretisje og ikke sunn fornuft eller behov som har talt.

Kanskje jeg er i overkant frekk når jeg kommer med slike meninger, men det er viktig at noen kommer med en kritisk røst inn i saken. Spesielt når en har bakgrunnsmateriell som beviser at andre alternativer for Trondheim egentlig lå på bordet.

Jeg var tilstede som journalist på en workshop i regi Samferdselsdepartementet 7. desember 2016. Her holdt AtB ett innlegg om deres storstilte planer for Tronheim. De var da ambisiøse og la frem at de ønsket noe helt nytt innen kollektivtransporten for byen deres. Her fikk vi se utkastet for det da kommende anbudet. Svart på hvit stod det at de ønsket seg lengre busser i mellom 21 og 24 meter og med en kapsitet på maksimalt 130 passasjerer. Artikkel fra 7. desember: https://bussmagasinet.no/?p=7337

Enkelt forklart så kunne en da fin klart seg med enkeltleddet buss, som foreksempel Mercedes-Benz CapaCity i standard utførelse. En rekke andre leverandører har også bekreftet at de har under utvikling leddbusser i rundt 21 meters lengder og mer enn 130 passasjerplasser. Og ønsket en «trikkedesign», så var flere leverandører i stand til å levere etter slike krav eller ønsker.

Bussmagasinet kontaktet AtB etter møtet og ønsket mer informasjon rundt deres presentasjon på denne workshoppen. Svaret jeg fikk overrasket med veldig. Da hadde de skjønt at de ikke nødvendigvis ville få en dobbelleddet superbuss om de holdt på side minimumskrav. Vips så kom det nye krav som nå viste at bussen måtte være 24 meter lang og ha en kapasitet på 140 passasjerer. I tillegg måtte den ha «trikkedesign». Til og med i materiellbeskrivelsen som ble sendt ut når anbudet ble lyst ut var med en Van Hool Wxqui.City 24 meter buss vedlagt som tegning. Det lå tydelig i kortene hva AtB så for seg skulle kjøre i gatene fra og med august 2019.

Da jeg første gang skrev artikkel om dette, så be det kjent at det trolig ville komme inn to tilbud på busser. I Sveits ligger en liten fabrikk med navn Hess. De spesialproduserer busser for bruk i alpene, da gjerne busser med tilhenger. En løsning hvor en kobler på en tilhenger med plass til passasjerer i rushtiden og kan sette denne av når en ikke lenger har behov for så mye kapasitet. Hess har også levert dobbelleddet busser til flere byer, men har ikke den store produksjonskapasiteten eller særlig servicenettverk utenfor Sveits og Tyskland.

Jeg er ikke alene som tror Hess ble bedt om å levere inn tilbud, for nettopp prøve å gjøre innkjøpet av 58 dobbelleddbusser legitimt. Tilbudet fra Hess var kun bassert på tegninger av en slik buss og var meget høyt priset.

Det vises i pressemeldingen fra Van Hool at det er to tilsvarende busser i drift i Bergen. Ja, det var to slike busser i drift i Bergen. Disse ble tatt ut av drift nå sist høst og det har ikke vært snakket om å erstatte disse. Men avtalen som er undertegnet i forkant av prosjektet i Bergen mellom Skyss og Enova/Transnova inneholder en klausul at bussene ikke kan selges før tidligst 2020. Det vil si at disse bussene kan bli stående å samle støv om ikke andre prosjekter dukker opp. For tiden kjører en av dem rundt i Trondheim på vinterprøve. Men passasjerer får ikke bli med på turen.

Det er klart at jeg irriterer på meg enkelte hos AtB når jeg er så kritisk som jeg er. Jeg har ikke et vondt ord å si om Van Hool Exqui.City. Det er en velfungerende buss, dog meget dyr, men passer til sitt bruk. Da mener jeg en mellomstor- til stor by i mellomeuropa hvor klima er stabilt og det er relativt flatt terreng.

Om en kun hadde fokusert på å ha plass til 140 passasjerer per buss, så kunne en klart seg helt fint med normale leddbusser. Heller lagt opp til hyppige avganger. Men i stedet har AtB kun tenkt design, prestisje og at det medfører pengestøtte til innfrastruktur om en velger noe som er så spesielt. Med med Stortigets nylige overskridelser og tegn til galskap, burde en vise moderasjon.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.