Hydrogenbusser for å nå regionale klimamål?

Den 12. april arrangerer Opplandstrafikk og Gjøvik kommune i samarbeid med SINTEF et gratis seminar om fremtidens hydrogenkjøretøy. Kanskje er hydrogenbusser veien for å nå regionale klimamål?

For tiden er anbudskonkurranse på elektriske busser under avklaring i Lillehammer. Men nå ser også nabobyene på muligheten for busser på alternativt drivstoff. Derfor inviterer Opplandstrafikk og Gjøvik Kommunen i samarbeid med SINTEF til gratis seminar om fremtidens hydrogenkjøretøyer.

De vil se på muligheten for at kanskje hydrogenbusser kan være et ledd i å nå regionale mål om utslippsreduksjoner.

På seminaret vil de fremmøtte få en grundig innføring i hydrogenteknologi og hydrogenens rolle som energibærer. Informere om suksesskriterier, relevante aktører og finansielle støtteordninger som finnes. Det vil også komme anbefalinger med hensun til posisjonering for anskaffelse og drift av hydrogenbusser og testing av andre hydrogenkjøretøyer.

Målgruppen for seminaret er regionale aktører som politikere, transportører, bedrifter og etater som kan tenke seg å ta del i testing av hydrogenkjøretøyer i regionen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.