Redaktøren: Bedre forutsigbarhet vil gi mer elbusser

Redaktør Tom Terjesen: Stor økonomiks usikkerhet og krevende støtteordninger bremser satsingen på elektriske busser. Det må bli enklere å kunne planlegge lenger frem. Dette vil også gi flere miljøvennlige kollektivløsninger.

Byvekstavtaler, Enova støtte, statlige midler med mer er her for å friste til å satse på miljøvennlig kollektivtransport som elbusser. Men ordningene er uforutsigbare og søknadden er krevende. Dette får kollektivselskapene til å holde igjen på satse miljøvennlig i større grad.

Jeg mener det er på tide at pengene som gis i støtte til elbusser må bli mer forutsigbare og gi kollektivselskaper og operatører mulighet til å planlegge for fremtiden bedre enn de gjør i dag. Antall elbusser ville trolig vært markant høyere enn hva vi ser i dag.

Nå er det fylkes- og kommunevalg like om hjørnet. Politikere frister med det ene etter det andre av valgkampløfter. Men det er lite fremtidsrettet tankegang som kommer frem. Det meste er valgflesk og gjelder for en nær fremtid. Dette gir lite rom for å satse inn mot regjeringens frist for miljøvennling kollektivtransport fra 2025.

Skal bussbransjen nå målene, må pengene komme nå og de må sikre at beløpet ikke går opp og ned som en jo-jo de neste årene. I sverige reduserte de nettopp støtteordningene med mange millioner kroner. I Kina er de statlige støtteordningene for elbusser nærmest forsvunnet helt. Dette gjør at satsingen stopper opp og noen plasser går den gale veien.

Det er i dag kostbart å satse på miljøvennlige busser. En elektrisk 12 meter solobuss koster fort 4 til 5 millioner kroner. Nesten tre ganger hva en dieselbuss i samme størrelse koster. Regningen kan en ikke forvente at busselskapene alene skal ta, eller busspassasjerene. Staten må være med på det grønne skifte mer enn hva de er i dag.

Pengestøtten til miljøvennlig kollektivtransport er også i stor grad rettet inn mot de store byene. Det kan se ut som de mindre byene og distriktene er på mange måter taperen i denne prosessen. Skal disse stå mer eller mindre alene om å nå Regjeringens mål?

Skal Norge bli best i klassen må det penger til – ikke bare ord og lovnadder som passer bra under en valgkamp!

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.