Færre bruker sikkerhetssele i buss

Kun 69 prosent oppgir nå at de bruker belte i buss, mot 73 prosent på samme tid i fjor. Lavere tall betyr flere kontroller, og neste uke gjennomfører Statens vegvesen kontroller over hele landet.

– I vår sjekket vi over 13.000 busspassasjerer. Nå er vi på veien igjen, og håper ikke å måtte skrive ut et eneste gebyr. Med beltet festet har du marginene på din side, både for deg selv og ikke minst de du reiser sammen med. En kropp i fart kan få enorm kraft, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Fra mandag 2. september vil Statens vegvesen kontrollere beltebruk i busser over hele landet. Gebyret for ikke å bruke belte er 1 500 kroner.

Ofte buss, sjelden belte

I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser en spørreundersøkelse utført for Statens vegvesen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert et sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk.  

-Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags «frisone» for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser. Det er på høy tid å ta de gode beltevanene vi har i bilen, med inn i bussen, sier Lutnæs.

Årsakene til den lave bruken er sammensatte. For en del handler det om gammel vane og behov for påminnelser. For de yngste kan det i stor grad handle om sosiale normer. En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss.

Pass på dem du er glad i

Men beltebruk er ikke bare en privatsak – særlig ikke i bussen. Det er få ulykker med buss, men det skjer og det vil skje igjen. En rekke rapporter fra Statens Havarikommisjon for transport har vist at nettopp det å bli kastet ut av setet, kan øke skadeomfanget betraktelig.

– Når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Beltet er en enkel konstruksjon som har reddet mange liv. Så pass på vennene dine – fest deg selv og de du er glad i, sier Lutnæs.

For å motivere flere til trafikksikker adferd, lager Statens vegvesen filmer og materiell til bruk i  sosiale medier, busser og andre flater busselskapene rår over. Kampanjefilmen «Fest noen du er glad i» vil også bli vist på kino og tv i høst. 

Fakta om beltebruk i buss – undersøkelse utført for Statens vegvesen våren 2019

 • Andelen som oppgir at de i stor grad bruker belte i buss synker:   
  • 69 prosent: Våren 2019
  • 73 prosent: Høsten 2018
  • 74 prosent: Våren 2018
  • 75 prosent: Høsten 2017
  • 81 prosent: Våren 2017
  • 79 prosent: Høsten 2016
  • 70 prosent: Våren 2016
 • Beltebruken øker med alderen, men andelen beltebrukere synker også her
  • I aldersgruppen 60+ år, svarer 84 prosent at de i stor grad bruker belte i buss
   • 83 prosent: Høsten 2018
   • 90 prosent: Våren 2018
   • 93 prosent: Høsten 2017
  • I aldersgruppen 16-29 år, svarer nå kun 49 prosent at de i stor grad bruker belte i buss
   • 58 prosent: Høsten 2018
   • 56 prosent: Våren 2018
   • 58 prosent: Høsten 2017
   • 63 prosent: Våren 2017 og høsten 2016
   • 52 prosent: Våren 2016
 • Jo yngre, jo oftere passasjer på busser med belte
  • Aldersgruppen 16-29 år tar oftest buss med belte
   • 16 prosent tar daglig buss med belte
   • 32 prosent tar ukentlig buss med belte
  • Aldersgruppen 60+ år, tar minst buss med belte
   • 3 prosent tar daglig buss med belte
   • 14 prosent tar ukentlig buss med belte
  • Kvinner og menn tar buss med belte omtrent like ofte
 • Sosial aksept – fortsatt sosialt akseptert å droppe beltet i buss
  • 50 prosent i aldersgruppen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss
   • 47 prosent: Høsten 2018
   • 56 prosent: Våren 2018
   • 58 prosent: Høsten 2017
   • 65 prosent: Våren 2017
  • Totalt i befolkningen mener 39 prosent det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss.
   • 35 prosent: Høsten 2018
   • 39 prosent: Våren 2018
   • 41 prosent: Høsten 2017
   • 39 prosent: Våren 2017

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.