Elbussandelen i Norge øker

Rundt 170 batterielektriske busser finnes i dag i trafikk i Norge. Men dette er bare en liten andel av de over 6000 rutebussene som daglig frakter passasjerer fra A til B i vårt langstrakte land. Forleden var bransjen samlet for å snakke om den kommende elbussboomen.

Det finnes ikke en stol ledig i storsalen på Youngstorget i Oslo. Hele bussbransjen var samlet til årets store konferanse om nullutslippsbusser i regi Kollektivtrafikkforeningen, Ruter, Nordisk energiforskning og organisasjonen Zero.

Programmet var fullstappet med gode og innholdsrike fordrag med alt fra hva som kommer av elbusser til de store utfordringene med innfase mer elektriske busser i ruteproduksjonen her i landet.

«Jeg er stolt over hva vi har klart. Vårt mål med innfasing av elbusser er nådd og nå vil vi få enda flere i tiden fremover,» sa Jon Stenslet fra Ruter AS. Han kunne stolt fortelle at det nå triller 115 batterielektriske busser fra Volvo, Mercedes-Benz, VDL og BYD i Oslo og Akershus.

Stenslet mente de er helt i rute med målet om bare nullutslippsbusser fra 2028. Et mål som Ruter satte seg for noen få år tilbake. Og nå følger andre byer med. I Bergen kommer det om kort tid hele 80 batterielektriske busser i tillegg til en rekke Trolleybusser med In Motion Charging IMC system. Dette er en videreutvikling av den tradisjonelle Trolleybussen, kan Mateusz Figaszewski fra Solaris Bus & Coach fortelle forsamlingen.

Trolleybussen lever i beste velgående

For Trolleybussen som er en elektrisk buss, og som har vært på markedet i over 100 år, er absolutt aktuell i dag. Nå som en kan kombinere denne med batteripakke fremfor en dieselaggregat, vil gi flere muligheter og fordeler i dagens kollektivtrafikk.

Med den moderne IMC teknologien kan en velge bort luftbåren trådlinjer i bykjærnen og i boligstrøk. Her går bussene kun på batteri og kobler seg automatisk på og av trådene som er montert utenfor sentrum. På den måten vil bussen lade mens den kjører, og slipper dermed å stå til opplading langs ruten eller på depot.

I tillegg til Solaris, var representanter fra Volvo, MAN, BYD, Mercedes-Benz, Scania, Youtong og Elinta Motors invitert til å holde foredrag. Flere satte fokus på utfordringer med å få tilgang på batterier hvor det var mulig å spore materialet tilbake til utgangspunktet. BYD var representert med Edison Yin, sjef for det nordiske markedet.

«BYD har siden 1995 vært batteriprodusent og har god kunnskap på dette feltet. I 2012 lanserte vi den første elbussen hvor vi tok utgangspungt i batteriene. Våre batterier er helt frie for Kobolt og vi henter også ut råvarer fra egen gruver,» sier Yin og kan gi dokumentasjon på alt av råvarer til eventuelle kjøper.

Slik er det ikke for alle leverandører av elbusser. I det siste har det kommet spørsmål fra kjøper om det kan dokumenteres at for eksempel kobolt ikke er gravd opp av barnearbeidere i land som Kongo. Flere kan ikke i dag garantere for dette. Ruter AS har dermed satt i gang undersøkelser og ønsker at det skal kunne dokumenteres i en anbudsprosess.

Marie Carlsson, direktør for Citymobility Buswiness Development hos Volvo var tydelig på at en må ha alt på plass. Alt fra hvor strømmen kommer fra til batteriene livssyklus.

«Vi må ha klarhet i at strømmen som skal inn på batteriene er grønn og at råvarene fra batteriene kan spores tilbake. Det er også viktig at vi har tilgang på nok grønn strøm til alle bussene som nå skal inn i trafikk,» sa Carlsson under sitt innlegg.

Men selv om det i dag er en del utfordringer med å innfase elbusser i ruteproduksjonen, så er ambisjonene fra kollektivselskapene i Norge store. I nesten alle anbud er det andel med batterielektriske busser. Andelene kunne vært større om politikere kunne være mer forutsigbare. Kollektivselskapene sliter med at de ikke kan tenke langsiktig. Det er for mye usikkerhet når det kommer til økonomi. Usikkerhet om det bevilges nok penger, og selve søknadsprosessen for støtte fra Enova.

Bussklasse II

På markedet for elbusser så dekkes bussklasse 1 (bybusser, red.anm) godt i dag. Det er i dag tilgang på nok ulike modeller for å dekke etterspørselen og krav fra kjøper. Men i bussklasse 2 og 3 er det i dag begrenset med modeller og leverandører. Flere kan nå bekrefte at de kommer med batterielektriske modeller i bussklasse 2 innen kort tid.

«Jeg kan bekrefte at vi kommer med bussklasse 2 inne kort tid. Det vil være en laventre 15 meter med 563 kWh batterpakke,» sier sjef for Youtong Eurobus, Benedikt Gudmundsson. Han kunne også avsløre at de innen kort tid kommer med en 13-meter turbuss med toalett som er ren batterielektrisk buss. Denne vil få batteribakke opp til 563 kWh.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.