Rapport etter bussbrann er klar

Natt til 25. januar 2016 oppsto det brann i fire hybridbusser fra Nettbuss som sto parkert på et parkeringsanlegg i Furuveien 8 på Bekkestua i Bærum. Brannen startet i en av bussene, og den spredte seg til ytterligere tre busser. Ingen personer ble skadet.

Undersøkelsen har vist at brannen startet i et 230 V elektrisk anlegg som var koblet til ekstern strømkilde som betjener lading og oppvarming i bussene. Anlegget i bussen var marginalt dimensjonert og feilmontert, og det var ikke godkjent av noen kontrollmyndighet.

Samsvarserklæring for montasjen er ikke framlagt av produsent og er heller ikke etterspurt av noen myndighet til tross for at det er krav til at slik erklæring skal utarbeides.

SHT ser et potensial i å forbedre oppfølging av sikkerheten ved kjøretøy som kobles til ekstern strømkilde ved blant annet å samordne regelverk mellom kontrollmyndighetene.

Bussene som brant stod til lading og var koblet til eksternt strømanlegg med 230 V nettspenning. Den eksterne strømtilførselen forsynte bussenes kupévarmeanlegg, dieselmotorens vannvarmer, ladning av startbatterier til bussen, samt en varmekabel for utvendig oppvarming av litium-ion-batteriene.

Undersøkelsen påviste at irr, varmeutvikling, krypstrømmer og serielysbue mest sannsynlig hadde medført brann i skjøteleddet bak 309-støpselet som var plassert i bussens front.

Slitasje i koblingspunkt og smøring av kontakter tyder på at sikkerhetsoppfølgingen av dette utstyret var mangelfullt, både fra busseierens og brukernes side. Ledningsnett, koblingspunkter og skjøteledd og forbrukere til sammen, utgjorde ett marginalisert anlegg. I tillegg var skjøteledd bak 309-støpselet i fronten feilaktig fabrikkplassert i et korrosivt miljø.

Det ble ikke framlagt samsvarserklæring fra montør/produsent for myndighetene ved registrering av bussene selv om dette kreves. Bilforskriften dekker ikke 230 V utstyr spesielt, og gir ingen krav om myndighetstilsyn av slike anlegg. DSB betrakter slik type utstyr som pluggbare systemer uten behov for spesiell oppfølging ved tilsyn.

Statens Havarikomisjon for Transport mener at det er behov for kontroll av 230 volts tilkoblingspunkter og oppføring. Dette er i dag ikke noe som kontrolleres av Statens Vegvesen, men bør gjøres i fremtiden, skriver SHT.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.