Billetter og reiseinformasjon svever på en sky

Neste generasjons billetteringssystem i dag? Det er mulig. Fara AS jobber med ny teknologi og tror vi står foran en revolusjon innen billettering på kollektivreisen.

I 1998 ble forløperen til FARA etablert som en avdeling i Q-Free konsernet, og har siden da jobbet med utvikling av produkter innen kollektivtransportsektoren. I 2005 ble FARA etablert som eget selskap.

De er i dag ledende innen elektronisk billettering og sanntidssystemer. Underveis har de kjøpt opp ulike selskaper i land som Danmark, Sverige og Finland.
Her i Norge kjenner vi FARA best fra billetteringssystem innen kollektivtransporten. Med sine 95 ansatte utvikler de i dag billett- og sanntidsystemer for dagens og neste generasjons kollektivreisende. FARAs sanntidssytemer er på plass i Vestfold, Hedmark, Oppland og snart i Østfold.

– Etterhvert har vi fått 14 fylker i Norge og 5 län i Sverige over på denne løsningen. Vi har senere levert sanntidsløsninger for overvåkning av kollektivtrafikken i Oulu og resten av Norden. Østfold valgte FARA som leverandør til nytt sanntidssystem i hele fylket før sommeren og våre sanntidsløsninger er å finne i både Telemark, Vestfold, Hedmark og Oppland. Vi har utviklet programvaren selv, og i hovedsak brukt etablert hardware fra tredjepart slik at vi kan fokusere på software og tjenesteutvikling, sier ansvarlig for det internasjonale markedet, Arild Sundal.

Sundal har sitt kontor på Høvik i Oslo. Herfra jobber de inn mot det internasjonale markedet, som er i sterk vekst. Under intervjuet ble det klart at FARA har levert en løsning for mobil app billettering i Salzburg, Østerrike. Dette er gjort i samarbeid med Fluidtime fra Wien, som har levert selve appen i løsningen.
FARA står for det skybaserte baksystemet – FARA Sales Service – i leveransen, etter å ha vunnet et anbud før sommeren.

Denne kontrakten er viktig for FARA. De har jobbet målrettet for å få et godt fotfeste også utenfor Norge, og nå ser det ut til å blomstre skikkelig. Oppskriften til suksessen har vært å tilpasse seg markedet, samt komme med produkter som kundene ønsker og som er fremtidsrettet.

Neste generasjon RTI
Selskapet har fokusert på å utvikle løsninger som er robuste og fleksible i ulike miljøer. Anbudet for sanntidsovervåkning av busstjenesten i Oulu i Finland var en veldig god mulighet for selskapet. Løsningene er brandet av FARA under begrepet «SMART» eller Smart Mobile Applications for Real time and Ticketing som er selskapets nye produktgenerasjon.

– Vi er sterkt inne med prosjekter og utvikling av Intelligent Transport Solutions (ITS) innen SMART paraplyen for å gjøre hverdagen enkel for de reisende. Spesielt ser vi på løsninger om bord i kjøretøy og baksystemene som styrer dette. Det er kostnadseffektivt når deler av løsningen kan gå via Android tablets eller en mobiltelefonen, sier Sundal og tar frem en smarttelefon.

– De aller fleste har i dag en smarttelefon. Den kan via app benyttes som mobilbillett, men også mer enn det. Vi ser på løsninger som bruker NFC, blåtann og QR koder. i Vi ser at blåtann er en veldig aktuell teknologi fremover. Når vi kommer dit at blåtann alltid står på, så åpner det seg helt nye muligheter, sier han.

Jobber sammen med kollektivselskapet
FARA jobber sammen med kollektivselskaper på nettopp blåtannteknologi. Med dette kan man betale billetten uten å ta mobilen opp av lommen. Den vil bli registrert i det du går på en buss, trikk eller t-bane. ID fra telefonen blir registrert og sjekket opp mot en database. Der vil det bli sjekket om du har månedskort eller ikke. Har du ikke det, blir du belastet for turen uten å måtte gjøre noe som helst. Den vil også registrere hvor du går av bussen. Dermed vil den kunne fungere som en passasjerteller med stor nøyaktighet når det gjelder påstigning og avstigning.

Fordeler for sjåføren
Løsningene kan gi sjåføren én pålogging, i et enkelt grensesnitt som viser dagens rute og automatiske forslag til ruter.

– Fordelen er at sjåføren har full oversikt over den planlagte ruten og at avvik vises i form av fargede lysindikatorer for om man kjører for tidlig, for sent, eller helt presist. Med en slik løsning kan man se kvaliteten i forhold til kjøring og drift. Dette kan så vurderes opp mot operatørens krav til SLA (Service Level Agreement) og rapporteres til PTA, sier Sundal.

– I Hedmark, Oppland og Vestfold har vi levert sanntidsløsningen integrert med den tradisjonelle billetteringsløsningen. Fordelen med programvaren er at den kan integreres på eksisterende løsning og at man slipper løsninger med fordyrende mellomledd og ekstra hardware om bord, fortsetter han.

Posisjonert for ITS – SMART Cities og Mobility as a Service (MaaS)
ITS og annen teknologi for smarte byer er i sterk vekst. Hensikten med slike systemer er å skape bedre trafikkflyt og tilrettelegge for kollektivtrafikk og miljøvennlig transport. I dette bildet setter FARA passasjerens og kundenes behov fremst, samtidig som kostnadene skal holdes på lavest mulig nivå.

– Vi kan ikke dekke alt, men vi har posisjonert oss for utbredelsen av ITS. Skandinavia ligger langt fremme innen betalingsløsninger og bruk av mobil app sammenlignet med for eksempel Tyskland. Våre løsninger passer godt inn i en ITS-tankegang og vår strategi er å dra nytte av utviklingen innen «The Internet of Things». Med åpne grensesnitt gir detet store muligheter for å samle, knytte sammen og presentere dataene fra det vi leverer, sier Sundal.

Utviklingen går fort og det gjelder å følge med i tiden. Dette har selskapet tenkt på og er derfor med i en rekke prosjekter, samt deltar på ulike konferanser over hele Europa. Nettopp for å være best i klassen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.