Problemene i kø på Trollebusslinjen i Bergen

Trolleybuss og Bergen hører sammen. Allerede i 1928 ble planene om en trolleybusslinje i Bergen påbegynt. Men linjen ble ikke satt i drift før i 1950. I april 2022 ble en ny linje åpnet og fra da har det vært en rekke problemer som førte til at alle Trolleybussene i Bergen ble parkert på senhøsten 2022.

Follobanen på Østlandet får mye oppmerksomhet for alle sine feil og mangler etter oppstart. Men i Bergen har de tilsvarende problemer med Trolleybusslinjene. Selve bussene har fungert fint, men det er problemer på de strømførende linjene som bussens pantografer benytter.

«På den nye linjen fra Puddefjordbroen til Lyngbø er det avdekket flere feil og mangler. Den 10. desember 2022 valgte vi å stengte ned trolley anlegget på laksevågsiden, fra Puddefjordbroen til Lyngbø. I tillegg har det vært flere driftshendelser i perioden fra anlegget ble åpnet i april 2022.  Disse hendelsene har medført skader på strømavtager på busser samt på infrastruktur og dermed økte kostnader», sier Geir Østerfeldt hos Bybanen AS.

«Som følge av dette, trenger vi å få en oversikt over feil og mangler herunder utbedringer i anlegget før vi kan åpne igjen. Vi er i dialog med Bybanen Utbygging for å få kartlagt feil og mangler som kan knyttes til garanti / reklamasjon. For utbedring av avdekkede feil, er vi i tillegg avhengig av eksterne ressurser som er begrenset tilgang på i Europa. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke hvor lang tid dette arbeidet tar, heller ikke kostnadsomfang, og dermed når anlegget kan åpnes igjen», sier han Østerfeldt videre.

Venter på komponenter

Men det er ikke bare på denne linjen bussene står. Også på den opprinnelige Trolleybusslinjen står bussene.

«På linjen mellom Birkelundstoppen og Sentrum er strømmen avstengt på enkelte deler av strekningen som følge av pågående arbeid. Blant annet knyttet til anlegget ved Haukeland Sykehus, som er under ombygning i forbindelse med det nye bybanestoppet. Dette har ingenting med selve Trolley-anlegget å gjøre, men vi venter på noen komponenter som må monteres før vi kan sette anlegget i drift igjen», forklarer Østerfeldt.

Det har vært en rekke hendelser på linjen som har gjort at alle bussene er parkert.

Den 10. desember 2022 oppstod det brann i kjøreledning ved Carl Konowsgt. Skader i forbindelse med brannen er utbedret. Når det gjelder brann i seksjonsskille i april 2022, ved Kringsjåveien / Håsteinsgaten, skyldtes dette en feilkobling i forbindelse med installasjon av anlegget, og har ingen sammenheng med brannen i desember. Feilen ble funnet og korrigert før anlegget ble satt i drift igjen.

Den 16. desember 2022 ble det avdekket vannlekkasje på Mannsverk som medførte jordfeil og strømbrudd. Skaden er midlertidig reparert. 

Bruker alternative busser

I mellomtiden bruker operatør alternativt materiell. Men dette har ikke gått ubemerket hen. De ansatte som har hatt ansvaret for service- og vedlikehold på trolleybussene fra Solaris har fått en uønsket lang ferie og vet ikke når de kan vende tilbake på jobb. Operatør av bussene, Tide Buss AS vet heller ikke når bussene kan settes i drift og det har gitt dem utfordringer i planleggingen av materiellbruk.

Historien om Trolleybusslinjene i Bergen

Planleggingen av et trolleybussystem i Bergen ble påbegynt i 1928, og i 1937 begynte Bergen Sporvei å undersøke forskjellige trolleybussystemer i Europa. 7. juli 1940 besluttet byrådet å bygge to linjer: linje 5, Mulen – sentrum – Møhlenpris, og linje 7, Nordnes – sentrum – Fjøsangerveien. I 1942 begynte Bergen Sporvei å bygge om noen av sine bensinbusser til elektrisk drift, men i 1944 rekvirerte den tyske okkupasjonsmakten de ombygde bussene og sendte dem til Lübeck, og ombygningen ble stanset.

Mangelen på drivstoff gjennom andre verdenskrig gjorde trolleybusser svært populære fordi Norge hadde tilgang på billig elektrisitet.[5] Etter krigen ble byggingen av den 4,1 km lange linje 5 mellom Mulen og Møhlenpris satt i gang, og satt i rute 24. februar 1950 som erstatning for trikkelinje 3. Fem ombygde busser sto til rådighet, slik at linjen hadde en takt på 10 minutter. På Møhlenpris var beboerne skeptiske til denne nykommeren som skulle erstatte den vante trikken. Bergens Tidende skrev at den «må vel betraktes som en avviklingslinje. Om den blir nedlagt om en tid, må derfor ikke forbause noen.» Men snart diskuterte Bergen bystyre sporveistyrets innstilling om å bytte ut Kalfartrikken med trolleybusser.

I november 1994 varslet Bergens Tidende at det lå an til nedleggelse av trolleybussene i Bergen. Årsaken var Bergen Lysverker, som tredoblet strømregningen fra kr 600.000 i 1994 til to millioner i 1995. Linje 5 kjørte da dieselbusser pga arbeider i sentrumsgatene. Disse to linjene stod da for 15 % av sporveiens samlede passasjertrafikk. Årsaken til en prisstigning på 240 % på strømregningen, var at lysverkene leverte vekselstrøm, mens trolleybussene gikk på likestrøm. For å omdanne vekselstrøm til likestrøm trengs installasjon og drift av likerettere, en service lysverkene pleide å levere gratis. Fra 1995 kom de til å ta seg betalt, for en ekstraregning på 1,4 millioner kroner. I tillegg kostet vedlikehold av kjøreledninger rundt halvannen million i året. En trolleybuss var også dyr i innkjøp, rundt tre millioner kroner, mens en dieselbuss kostet oppunder to millioner. Til gjengjeld varte en trolleybuss mye lenger, men det var dyrt for sporveien å måtte opprettholde kompetanse på to ulike busstyper. Sporveien gjorde seg lite håp om tilskudd fra bystyret. I januar 1994 var tilskuddet fra Bergen kommune på 3,2 millioner kroner, men samme sommer ble beløpet inndratt igjen. Sporveissjef Peer Frode Jarnung redegjorde for vilkårene for kollektivtrafikken i Bergen, at tilskuddet fra Hordaland fylke ble nedsatt fra 24 millioner i 1993 til 14 millioner i 1994, mens Oslo Sporveier var blitt tildelt 78 millioner i 1993. For 1995 skulle det innspares minst tre millioner i Bergen. Da var sporveiens personalkostnader skåret ned med 13 millioner fra 1992 til 1995. Fra 1996 ville ikke Bergen Sporvei kunne forvente noe offentlig tilskudd i det hele tatt.

Da linje 5 ble omstilt til vanlig bussdrift våren 1995, var linje 2 den eneste som ble drevet elektrisk. Den fikk en enklere linjeføring i sentrum, med vendesløyfe rundt Murhjørnet ved Strandkaien og Strandgaten. I september 2010 måtte linje 2 forkortes i sentrum på grunn av anleggsarbeider. Det ble innrettet en provisorisk vendesløyfe gjennom Olav Kyrres gate, Rådhusgaten og Christies gate med endeholdeplass ved den gamle brannstasjonen. Fra 16. januar 2012 kjøres den forrige traséen mellom Strandkaiterminalen i Bergen sentrum og Birkelundstoppen. Dermed var linje 2 blitt 7,2 kilometer lang.

Fra sentrum ble tidligere 23 holdeplasser betjent, mot sentrum 21 holdeplasser. Reisetiden på linje 2 var 32 minutter fra sentrum og 34 minutter mot sentrum. Antall holdeplasser har blitt redusert, slik at kjøretiden er 26 minutter i 2015.

(Historien er hentet fra Wikipedia)

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.