Daimler Buses planlegger elektriske turbusser

Helelektriske bybusser er blitt et vanlig syn rundt omkring en rekke steder i verden. Nå tar Daimler Buses mål av seg til å introdusere elektriske turbusser under merkene Mercedes-Benz og Setra innen utgangen av dette tiåret.

For å få til dette, har Daimler Buses innledet et samarbeid med velrennomerte forskningsmiljøer og eksperter innenfor industrien. Prosjektet har fått betegnelsen ELCH, som er en forkortelse for Electrified Coach project.

Elektrifiseringen innebærer litt andre utfordringer for turbusser enn bybusser. Rekkevidden er bare en av disse. Andre utfordringer er ladestruktur for effektiv lading underveis, tilstrekkelig nyttelast og plass for passasjerer og bagasje, fleksibilitet i anvendelse og selvsagt komfort. Målet med ELCH-prosjektet er blant annet å ta frem en modulær drivlinje, samt presentere to demobusser med teknologien i løpet av de neste fire årene. Deretter vil det bli igangsatt omfattende tester under realistiske driftsforhold.

Et modulært fremdriftssystem vil bli testet nøye i konseptfasen når det gjelder energiforbruk, rekkevidde, ytelse og levetid på batteriene. Det er forventet at man her kan hente synergieffekter med komponenter fra lastebildivisjonen i Daimler Truck. Her har man jo allerede kommet langt på veien når det gjelder å ta frem elektriske lastebiler som er egnet for lengre distanser.

Daimler Buses er koordinator for ELCH-prosjektet hvor man i stor utstrekning vil dra nytte av eksperter fra blant annet Karlsruhe Institute for Technology (Institute for Information Technology), University of Mannheim (Institute for Sustainable Energy Studies), Technical University of Kaiserslautern (Institute for Mechanical and Automotive Design og Institute of Fluid Mechanics and Fluid Flow Machines) og bussoperatøren Flix SE. Flix SE er en betydelig operatør av langdistanse-turbusser og vil kunne bidra med betydelig kunnskap om hvilke driftsforhold slike kjøretøy møte.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.