Prissjokk på fergen

Over natten økte prisene med over 20 prosent på fergestrekningen Moss-Horten. Selskapet begrunner den store økningen med at de ikke får statsstøtte og at elbilene kun betaler 50% av ordinær sats. Tapet må hentes inn hos de som kjører med fosilt drivstoff.

Allerede høsten 2022 så meldte fergeselskapet Bastø Fosen at de ville økte prisene på deres fergeavganger betydelig fra 1. januar 2023. Men med en økning på over 20 prosent så ble det raskt en del kritikk til selskapet på sosiale medier.

«Billettprisene på fergesambandet Moss-Horten, justeres årlig i henhold til konsesjon med Statens Vegvesen. Fra 01.01.2023 er økningen i billettprisene høyere enn tidligere år. Moss-Horten er det eneste fergesambandet i Norge som ikke mottar statlig tilskudd til driften», skriver Bastø Fosen på sine nettsider.

«Det siste året, har spesielt høyere drivstoffpriser gjort at kostnadene ved å drive fergesamband har økt betydelig. Avtalen med staten for fergesambandet Moss-Horten, legger også til grunn at elbiler skal betale halv pris av vanlig billettpris. Lavere billettpriser på elbiler må derfor finansieres gjennom høyere billettpriser på alle andre kjøretøy», skriver de videre.

Flere har tatt frem kakulatoren og regnet seg frem til at det med en minibuss vil koste rundt 450 kroner å kjøre de 130 kilometerene rundt, fremfor å betale 836 kroner med fergen.

«Da sier det seg selv at det ikke er økonomisk forsvarlig å ta fergen, og heller ikke miljøvennlig å kjøre rundt. Men jeg kan ikke forsvare et påslag på 20 prosent på turprisen til mine kunder. Så da blir det farvell til Bastø Fosen», skriver en mildt sagt irritert busseier på Facebook.

Mange stiller også spørsmål til hvorfor ikke denne fergestrekningen får statsstøtte, da det ikke finnes et godt alternativ. Oslofjordtunnelen er ofte stengt og det er mye trafikale utfordringer å kjøre gjennom Oslo. Spesielt mens det bygges nye E18 vest for Oslo sentrum.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.