Selvkjørende minibusser i Groruddalen

Mot slutten av året vil kollektiv-reisende i Groruddalen i Oslo kunne reise med selvkjørende minibusser som kan bestilles via en app på telefonen.

Dette blir det største selvkjørings-konseptet innenfor kollektivtrafikken til nå her til lands. Samtidig vil resultatene av prosjektet kunne få stor betydning for kollektivtransport andre steder. Prosjektets driftsfase finansieres med midler blant annet fra EUs Horizon Europa-program. Groruddalsprosjektet er et av tre søsterprosjekter som skal gjennomføres på samme tid i ulike europeiske byer, og Ruter deltar i et bransjeomspennende konsortium bestående av 24 aktører som skal utveksle læring og erfaringer med hverandre.

Pressevakt hos Ruter, Øystein Dahl Johansen, opplyser til Bussmagasinet.no at hele prosjektet er forventet å koste mellom 100 og 150 millioner over en periode på 4-5 år. Enova bidrar med 17,5 millioner kroner til første fase av prosjektet og EU med rundt 60 millioner i andre del av prosjektfasen. Ruter vil benytte noe belønningsmidler og søker i tillegg andre eksterne finansieringskilder for prosjektet.

Inntil 15 minibusser

– Vi planlegger å sette i drift en flåte på opptil femten kjøretøy. Disse vil operere innenfor et avgrenset område i Groruddalen og betjene dette området som en fleksibel bestillingstjeneste. Bestilling av reise vil gjøres via app, og folk kommer til å ha stor frihet til å velge hvor og når de vil hentes. Hvis andre personer har bestilt reise i samme retning, kan kjøretøyet plukke opp flere kunder i løpet av samme tur, forklarer Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Kjøretøyene som skal benyttes i pilotprosjektet, vil ha utvendige mål omtrent som vanlige personbiler og holde normale kjørehastigheter på veiene. Innledningsvis vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet, men det er en målsetning for prosjektet er at denne personen etter hvert skal kunne tas ut.

– Tjenesten skal da driftes videre med helt ubemannede kjøretøy. Dette forutsetter naturligvis formelle godkjenninger i henhold til regelverk og sikkerhetskrav, sier Jenssen.

En forsmak på fremtidens mobilitetstilbud

Det kommende selvkjøringstilbudet i Groruddalen er et ambisiøst forsknings- og utviklingsprosjekt som Ruter gjennomfører i samarbeid med en rekke aktører. Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Transportøkonomisk institutt og Cicero er blant partene som deltar i planleggingen. På teknologisiden er det Ruters forsknings- og utviklingspartner Holo, sammen med selvkjøringsselskapet Mobileye, som skal levere kjøretøy og programvare for operasjon på selvkjøringsnivå 4. Selvkjøringsnivå 4 innebærer at kjøretøyene skal kunne trafikkere definerte områder uten fører om bord.

Det overordnede målet med prosjektet er å gjennomføre en vellykket demonstrasjon av en flåte med selvkjørende kjøretøy som fungerer som tilskudd til det eksisterende kollektivtilbudet i området. Dette innebærer i hovedsak at de selvkjørende minibussene skal bedrive en form for tilbringertjeneste til ordinære buss- og T-baneruter, men også rent lokalt.

Med dette vil alle som bor og ferdes i Groruddalen få en forsmak på hvordan Ruter ser for seg å utvikle det offentlige mobilitetstilbudet i årene fremover, heter det i en pressemelding fra Ruter.

Flåten av kjøretøy vil ankomme i løpet av forberedelsesfasen og gradvis rulles ut i prøvedrift på veiene, før tjenesten etter planen åpnes for befolkningen tidligst mot slutten av 2023.

– Flåter med delte selvkjørende kjøretøy vil gjøre det mulig for folk å nyte fleksible, persontilpassede reiser uten å måtte eie en privatbil til dette. Du bestiller kjøretøyet når du behøver det, kjøres dit du skal, og så trenger du ikke tenke mer på det før du skal hjem igjen. I mellomtiden vil det samme kjøretøyet farte rundt på veiene med andre passasjerer, sier Jenssen.

– Slike reisetjenester satt i system som del av kollektivtilbudet vil ikke bare kunne gjøre folks reisehverdag enklere; de gjør det mulig å samkjøre befolkningens reisebehov og redusere antallet personbiler på veiene, avslutter han.

Folk skal kunne bestille transport med de selvkjørende minibussene ved hjelp av en app.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.