Prisen får passasjerene tilbake

At man kan reise med all lokal og regional kollektivtrafikk i hele landet for bare 9 euro i måneden, i underkant av 100 kroner, er blitt en suksess i Tyskland.

Mange som ellers ville ha tatt bilen, er lokket til kollektivtrafikken med 9 eurobilletten. Allerede en uke etter introduksjonen hadde tredjeparten av alle voksne tyskere kjøpt en slik billett, og i Berlin er nå kollektivtrafikken kommet opp på nesten samme nivå igjen som før pandemien, faktisk 96 prosent like før St. Hans.

Og for å holde oss til Berlin, viser undersøkelser at nesten hver tiende reisende med 9 eurobilletten ikke tidligere tok kollektivtrafikk, men i de fleste tilfeller, hele 80 prosent, personbilen som fører eller passasjer.

Unik satsing

9-eurobilletten er en unik satsing på kollektivtrafikk drevet frem av den føderale tyske regjeringen. Hensikten er først og fremst å få tilbake de reisende til kollektivtrafikken etter pandemien, men også å få ytterligere reisende til å skifte over fra personbil til buss, tunnelbane, trikk og tog. I tillegg ligger også krigen i Ukraina som et dystert bakteppe. Flere over på kollektivtrafikk vil redusere behovet for energi.

Billetten gjelder de tre sommermånedene juni, juli og august. Prisen er altså 9 euro pr. kalendermåned. Og skulle man ha andre typer periodebilletter fra før, vil disse regnes inn i 9 eurobilletten og eventuelle prisforskjeller tilbakebetales.

Kampanjer på forhånd resulterte i at allerede etter en uke visste 97 prosent om den nye billetten, og 29 prosent hadde allerede kjøpt. Og selv om den nye billetten har ført til ganske fulle fremkomstmidler enkelte steder, sier de fleste spurte at en rimelig billett oppveier for dette.

Så gjenstår det å se om billigbilletten har gitt noen varig effekt når sommermånedene er over.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.