Prisdryss til Kongevegen

Det ble ikke bare EUs kulturminnepris 2017 for Kongevegen. Mandag vant attraksjonen over Filefjell også hedersprisen Grand Prix under den store Europa Nostra-tildelingen i Finland.

Det var kjent at den restaurerte Kongevegen over Filefjell var en av prisvinnerne av EU-kommisjonen og Europa Nostra sin kulturminnepris for 2017. Prisene ble delt ut mandag i finske Turku.

Hederspris
Men overraskelsen var stor da vegprosjektet også var plukket ut til å vinne en av de prestisjetunge Grand Prix-hedersprisene også. I tillegg ble Kongsvegen nummer to i den stor Publikumpris-avstemningen.

– Dette er en stor fjær i hatten for alle som har stått bak restaureringen av Kongevegen over Filefjell. Siden 2009 har vi samarbeidet tett med de lokale kommunene, fylkene og andre for å reetablere og revitalisere strekningen som en kulturhistorisk vandrevei. Denne prisen er det mange som fortjent eier en aksje eller to i, sier direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

I verdensklasse
Statens vegvesen er byggherre for Kongevegen-prosjektet, men nominasjonen er et fellesprosjekt med Oppland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vang kommune og Lærdal kommune.

– Prisen og oppmerksomheten motiverer og stimulerer til en fortsatt innsats. Samarbeidet rundt Kongevegen har vært og er fortsatt konstruktivt og godt. Sammen har vi skapt et kulturprosjekt i verdensklasse, sier Grimsrud.

«Av høyeste kvalitet»
– Dette kombinerte kultur- og landskapsprosjektet er av høyeste kvalitet. Det har hatt stort fokus på best mulig praksis i gjennomføringen. Ved å invitere håndverkere fra Nepal og Tyskland inn i prosjektet, har tradisjonelle håndverk og teknikker komme fram igjen og blir delt. Dette er gjenskapning av ei historisk rute og de glemte sporene underveis. Dette styrker den lokale økonomien og motiverer lokalsamfunnet til å sette pris på og ta vare på kulturarven, heter det i juryens begrunnelse.

29 prosjekter fra 18 land, innen flere klasser, fikk i år EUs kulturminnepris under den stor kulturminnekongressen i Finland. Sju av disse fikk hedersprisen Grand Prix.

Bak prisene står Europa Nostra som er en paraplyorganisasjon for europeiske kulturminneorganisasjoner, samt EU-kommisjonen som med programmet Creative Europe skal bidra til at den kulturelle sektoren skal øke sitt bidrag til vekst og arbeidsplasser.

Fakta: Kongevegen
Kongevegen over Filefjell går fra Lærdalsøyri ved Sognefjorden via Filefjell og ned til Valdres.

Underveis får de vandrende en rekke vandre- og kulturopplevelser.

Den 100 kilometer lange strekninga er en del av den første kjørevegen mellom Øst- og Vestlandet, og ble laget for hest og kjerre på slutten av 1700-talet.

Senere har store deler av veien blitt lagt om eller er grodd igjen og gått ut av bruk.

I 2009 startet Statens vegvesen og flere samarbeidspartnere et prosjekt for å reetablere vegstrekninga som en kulturhistorisk vandrevei.

Kongevegen ble åpnet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen 27. august 2016.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.