Byvekstavtale-forhandlinger sluttført

Forhandlingene om byvekstavtaler for Bergen og Nord-Jæren er sluttført.

I Bergen har det vært forhandlingene mellom staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, mens det for Nord-Jæren har vært forhandlinger mellom staten, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Spleiselag
Avtalene innebærer at staten betaler halvparten av kostnadene for utbygging av bybane til Fyllingsdalen (Haukeland) i Bergen og utvikling av Bussveien på Nord-Jæren.

Avtalene har også i seg riksvegprosjekter, midler til det øvrige vegnettet, belønningsmidler til utvikling av kollektivtransporten og andre lokale tiltak.

Fylkene og kommunene forpliktes til å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet.

Bompenger er en viktig finansieringskilde og sentral for trafikkstyringen. I Bergen er det enighet om en ny «bompengepakke», og for Nord-Jæren legges til grunn den nye bompengepakken som ble behandlet av Stortinget i vår.

Godt grunnlag
– Byvekstavtalene innebærer et godt grunnlag for den framtidige nærings- og boligutvikling i kommunene som igjen påvirker transportbehovet. Samtidig gir avtalene gir viktige bidrag til utvikling av gode transportløsninger i byene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene på vegne av staten.

Det er lagt opp til at avtalene skal gjelde for de kommende sju år, men at de skal reforhandles allerede i 2018 og da med grunnlag i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 som nå er til behandling i Stortinget.

Avtalen skal nå behandles av de berørte kommunene og av Hordaland og Rogaland fylker. Regjeringen vil deretter ta stilling til avtalene før de blir endelig inngått.

Foto: Knut Opeide

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.