Flere vil bytte trikk mot buss

Flere tar nå til orde for å bytte ut trikken i Oslo mot busser. FrP var først ute med forslaget om å fjerne blåtrikken i Oslo og erstatte den med busser.

Unge Høyre tar nå til orde å følge FrP om å fjerne blåtrikken i Oslo og heller satse på fremtidens bussløsninger.

Totalt skal Oslo bruke over åtte milliarder kroner i forbindelse med at byen får nye trikker. Oslo Unge Høyre er redd store trikkeinvesteringer nå vil stå i veien for bedre løsninger i fremtiden, skriver nrk.no.

Unge Høyre mener det er nostalgi i trikkene, men at de heller burde bruke penge på moderne bussløsninger. Bus Rapid Transit er en mer økonomisk og fremtidsrettet løsning og har fått godt fotfeste i en rekke land rundt om i hele verden. Her i Europa var Istanbul først ute med deres BRT system for nær 10 år siden. I Stanavger bygges det bussvei, som er en enklere utgave av BRT. Også i flere nordiske byer legges det nå planer om BRT linjer.

En BRT linje er en vei hvor bussene får kjøre uhindret. I noen byer er veien avskilt fra annen trafikk, mens andre velger å merke veibanen, slik at det kun er busser som får kjøre der. De har også lyssignaler som gir dem forkjørsrett slik at bussene kommer raskest frem i trafikken.

De negative sidene ved trikk er mange. I følge Unge Høyre så er trikk lite fleksibelt og kan fort bli hindret om en bil står feilparkert eller noen annet hindrer den i å fortsette sin tur på skinnene. Busser er mer fleksible og kan svinge unna eller velge helt andre veier. Det er også lettere å endre linjen om en ser at det gir flere passasjerer om den går en litt annen vei. Også vedlikehold av BRT er vesentlig rimeligere. Rundt en tiende del av hva vedlikehold av trikkeskinner er, skal en tro ekspretene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.