Print ut reservedelene dine selv

Daimler Buses, som står bak bussmerkene Mercedes-Benz og Setra, starter nå på en prosess for å revolusjonere reservedelsforsyningen. Print ut delene selv, er morgendagens nyhet.

Og den morgendagen er ikke så langt unna. Allerede fra juni, nærmest bare noen dager til, vil det være mulig å kjøpe en lisens for å printe ut reservedeler til eget behov. Det er selvsagt 3D-printing det er snakk om.

Det ligger selvsagt visse forutsetninger til grunn. Det holder ikke å løpe til nærmeste elektro-butikk for å kjøpe seg en 3D-printer. Foreløpig er det bare en sertifisert 3D-printer fra Farsoon Technologies som kan brukes. Andre leverandører og utstyr vil bli sertifisert etter hvert.

I første omgang er det noe over 100 deler av totalt 1.500 printbare deler som er omfattet av ordningen. Etter hvert vil det komme flere til. Årsaken til at Daimler Truck (morselskapet til Daimler Buses) starter med bussene, er at det er ekstra viktig å få slike kjøretøy ut på veien igjen så raskt som mulig. Har man 50 passasjerer i bussen, er det ikke videre praktisk å måtte vente i en uke på en komponent.

Hvis busselskapet selv har verkstedkapasitet, kan man sørge for riktig printer med tilhørende utstyr og printe ut delen selv. Hvis ikke kan merkeverkstedet gjøre jobben. Prosedyren er uansett den samme. Man kjøper en lisens med tegningsunderlag for den delen man skal printe ut og for hvilket antall man skal ha. Så snart printejobben er gjort, utløper lisensen. Man kan altså ikke lagre den for senere bruk.

3D-printing av deler har også andre fordeler enn at man får delen raskt. Et digitalt varehus for 3D-lisenser tar selvsagt mye mindre plass enn et fysisk delelager. Og det enkelte verksted kan kanskje klare seg med færre deler på lager.

3D-printing er ikke lenger noen nyhet, men at teknologien kan benyttes til lokal småskala-produksjon av deler kan kanskje komme til å revolusjonere arbeidsflyten på verkstedene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.