Preem etablerer seg i Norge og tilbyr HVO

Sveriges største drivstoffselskap, Preem, etablerer seg nå i Norge med et drivstoff som har en høy andel fornybart innhold. Preems inntreden i det norske markedet kommer midt i debatten om hvilke typer biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene. Preems biobrensel inneholder verken palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon (PFAD) og oppfyller bærekraftskriteriene.

Siden 2010 har Preem solgt en bærekraftig HVO diesel, Preem Evolution Diesel, i det svenske markedet både for tunge kjøretøy og privatbilister. HVO diesel inneholder en fleksibel andel fornybare råvarer, hovedsakelig laget av rester fra den svenske papirmasseindustrien, såkalt råtallolje, samt slakteavfall. Siden 2010 har Preem Evolution Diesel redusert utslippene av karbondioksid fra transportsektoren med om lag 2 millioner tonn i Sverige.

Preems norske kunder vil i første omgang bli tilbudt Preem Evolution Diesel, en diesel basert på ca. 10 prosent fornybare råvarer som i hovedsak består av råtallolje, et restprodukt fra Svensk skogsindustri. Dette er en type drivstoff som passer til alle dieselbiler. Preem tilbyr også en diesel basert på 100 prosent fornybar råvare for kjøretøy tilpasset 100 prosent HVO, HVO Diesel 100. Bærekraften i ingrediensene som blir brukt vurderes nøye, og det betyr at Preem ikke tar i bruk palmeolje eller PFAD i noen av disse dieseltypene.

– Preems visjon er å være et selskap som tar lederskap i det grønne skiftet og i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av å utvikle drivstoff basert på fornybare råvarer og ser at overgangen gir betydelig effekt på reduksjonen av CO2 fra transportsektoren. Vi velger kun bærekraftige råvarer og bruker ikke palmeolje eller PFAD i vår HVO. Vi er stolte av å kunne presentere våre produkter også i Norge, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem.

Preem planlegger i første omgang å samarbeide med norske distributører. For en rekke av Preems svenske kunder som kjører internasjonal transport, er Norge et viktig marked.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.