Tidenes største MAN turbussleveranse

Forleden leverte MAN Truck & Bus Norge AS 9 nye turbusser til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Dette er den største samlede turbussleveransen MAN Norge har gjort så langt.

Representanter fra H.M.K ble invitert til Fjellhamar i anledning overleveringen av bussene med merket Lions Coach.

– H.M.K er en av våre beste kunder, sier selger Stig Brataas som også benyttet anledningen til å takke for den tillit MAN er blitt vist.

Nye busser med svært lavt utslipp

Alle de nye bussene har Euro 6, de slipper altså ut kun nitrogen, CO2, vann og minimale mengder NOx. Euro 6-motoren er spesiell siden den ikke bare har et ekstremt lavt utslipp, men også trekker inn avgasser fra annen trafikk, samler opp partikkelstøv og tar dem opp i sitt rensesystem. Satt helt på spissen kan man si at de nye H.M.K-bussene renser luften.

DSC_6054H.M.Ks bakgrunn
Vognmannsforretningen, som etter hvert ble kalt Automobilbyrå, ble dannet i 1873 av vognmann Hans Martin Kristiansen, den gang med 14 hester i stallen. Ola Halvorsen og hans bror Halvor kjøpte bedriften i 1979. Tidligere hadde Halvor og Ola en bussrute på Årnes, men flyttet til Oslo for å drive turistkjøring. Da de overtok H.M.K bestod bussparken av tre busser, to limousiner og to begravelsesbiler. Opp igjennom årene har de hatt busser av forskjellige merker. I 1988 kjøpte de to brukte MAN-busser fra Tyskland, og da startet MAN-eventyret. I 1998 ble de to første nye MAN Lion Coach anskaffet og nå består H.M.Ks busspark primært av MAN-busser.

Det er i 2016 blitt kjøpt flere 12-metersbusser for utstrakt kjøring på Vestlandet.

H.M.K har i dag rundt 90 ansatte og 40 busser inkludert to Helseekspresser som kjører pasienter fra Lillehammer til Oslo og fra Drøbak til Feiring..

Se video: http://www.mynewsdesk.com/no/mantruckbus/videos/nye-man-lions-coach-paa-vei-til-h-m-k-23658

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.