Positiv til vrakpant på busser og lastebiler

Norges Biloppsamlers Forening(NBF) er positive til vrakpant på lastebiler, busser, campingvogner, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner. Men en forsvarlig miljøsanering av de nye kjøretøygruppene blir kostbart, og NBF mener produsenter og myndigheter må være med å finansiere en slik ordning.

Venstre foreslo i forrige uke å innføre en panteordning for større kjøretøy som lastebiler, busser, campingvogner, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, og ikke bare personbiler slik ordningen er i dag. Norges Biloppsamlers Forening synes dette er et godt forslag.

-I dag er det ingen returordning eller pant for lastebiler, busser, campingvogner, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner.  Det betyr mange av disse kjøretøyene blir stående på forskjellige lagringsplasser, hvor de representerer en potensiell miljøfare. I tillegg er de en forsøpling av norsk natur, sier Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamlers Forening (NBF).

NBF mener vrakpantordningen for personbiler fungerer bra etter at den ble innført i 1978.

– I dag er vrakpanten på 3000 kroner og gjennom det vellykkede systemet anslår vi at nærmere 100 prosent av alle vrakede personbiler blir samlet inn og miljøsanert på en forskriftsmessig måte, sier Tor Alm.

Alm understreker at flere  europeiske land, inkludert Sverige, ser på den norske vrakpantmodellen som et forbilde ettersom svært mange kjøretøyer i disse landene ikke blir innsamlet når de avskiltes. I Sverige anslås det ar 20 prosent av avskiltede biler ikke blir innlevert til forsvarlig miljøsanering.

Når en bil kommer inn til en NBF-registret biloppsamler i blir den først tappet for miljøfarlige vesker som blir forsvarlig lagret og destruert. Deretter blir de brukte bildelene, som kan brukes om igjen, plukket fra bilen. Det som er igjen av bilen blir deretter sendt til fragmenteringsverk som skiller ut alt som skal gjenvinnes. NBF anslår at 85 prosent av et bilvrak blir gjenbrukt og sendt til gjenvinning.

Mer komplisert å miljøsanere større kjøretøy

En forsvarlig miljøsanering av lastebiler, busser, campingvogner, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner er vesentlig mer krevende enn for personbiler. Mange biloppsamlere mangler også nødvendig utstyr, som vil være kostbart å anskaffe.

-Ved innføring av vrakpant på disse nye kjøretøygruppene mener vi at produsenter og myndigheter må være med å finansiere en forsvarlig miljøsanering, for eksempler ved å legge en avgift på kjøretøyene slik det gjøres for personbiler i dag, sier Tor Alm. (NTB)

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.