Politikerne blar opp for å få folk til å ta bussen

Britiske politikere har bladd opp 7 milliarder britiske pund, tilsvarende 80 milliarder norske kroner, for å få flere til å parkere privatbilene og benytte bussen.

Pengene skal benyttes i 31 regioner og byområder inklusive områder som Portsmouth, Stoke-on-Trent, Greater Manchester, West Yorkshire, West Midlands, Liverpool City, Reading, Norfolk, Luton, York og Warrington.

Allerede fra 10. april kunne billettprisene reduseres i store områder i Storbritannia, i gjennomsnitt 20 prosent for korte reiser og fra 40 til nesten 50 prosent for lengre reiser.

Et viktig pilotområde for reduserte billettpriser er Cornwall. Her skal det nå gjennomføres et prosjekt over fire år for å fremskaffe best mulig erfaring med hva reduserte priser har å si for bruk av bussen. Blant annet skal man her utprøve busspass som gjelder for større områder. Ubegrensede reiser vil ligge på 5 britiske pund pr. dag eller 20 britiske pund pr. uke. I bysoner vil prisene være henholdsvis 2,50 og 10 britiske pund.

Inklusive tidligere bevilgninger kan nå to tredjedeler av Englands befolkning utenfor London nyte godt av rimeligere reiser, hyppigere avganger og enklere billettsystemer.

I tillegg har den britiske regjeringen nylig bevilget 200 millioner britiske pund (2,28 milliarder NOK) til subsidiering av avskaffelse av 943 batterielektriske og hydrogenelektriske busser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.