Halvering av billettpriser i New Zealand

Også helt på den andre siden av jordkloden, nærmere bestemt i New Zealand, opplever man vanskelige tider på grunn av etterdønninger etter pandemien og økende levekostnader. Myndighetene møter dette med halverte priser på kollektivtransporten.

Det er publikasjonen Australasian Bus & Coach som melder dette. Ordningen trådte i kraft i begynnelsen av april og skal vare til utgangen av juni. Myndighetene utelukker ikke at ordningen kan utvides ut over denne tiden.

Prisreduksjonen omfatter busser, ferger og tog. Ordningen kan variere noe med billettyper, men i gjennomsnitt er det snakk om en halvering av prisen. Dette er møtt med betydelig entusiasme blant de forskjellige transportørene som nå ser en gylden mulighet til å få opp passasjerantallet igjen etter pandemien. Samtidig betyr ordningen et kjærkomment kutt i leveomkostningene for mange mennesker.

Free Fares, en kampanje som arbeider for gratis kollektivtransport, har ønsket ordningen velkommen og håper myndighetene vil se nærmere på kostnadene for kollektivtransporten i kommende budsjettforhandlinger. Og det finnes uten tvil alternative måter å finansiere kollektivtransporten på. For eksempel har den estiske hovedstaden Tallinn hatt gratis kollektivtransport for sine innbyggere i flere år.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.